มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
Home >Covid Update
 
Covid Update
 
ข่าว / คำแถลง / ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 

https://mahidol.ac.th/th/news-covid19/

Link

 
Online Learning Platform
สอบถามเพิ่มเติม โทร. / Line ID. : 0917792132 (ทศพร - นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)
     
 

FAQ Cisco Webex Meeting (กอง IT มหาวิทยาลัยมหิดล)

Link

   
 

Webex Chatbot (กอง IT มหาวิทยาลัยมหิดล)

สอบถามข้อมูลการใช้งาน Webex
Add friend Line : @070dpxwr
QR Code :

   
 

คู่มือการใช้งาน WebexMeeting

PDF

   
 

การติดตั้ง WebexMeeting

PDF

   
 

การลงทะเบียน WebexMeeting

PDF

   
 

https://it-portal.mahidol.ac.th/

Link

   
 

https://mahidol.webex.com/

Link

     
 

Download โปรแกรม

Link

   
 

https://muit.mahidol.ac.th/vpn-en.htm

Link

 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
RILCA Resrach Fellowship   |   MOU และ MOA   |   Academic Mobility Programme   |   Scholarships for Visiting Professors or Scholars

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   Download   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |
ศูนย์ภารตะศึกษา
  |   คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   จองห้องออนไลน์   |   Eng24   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง