Current Students

Home > Experience > Current Students

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน หากนักศึกษาต้องการคำแนะนำในการลงทะเบียนเรียนหรือความช่วยเหลือในเรื่องใด สามารถส่งข้อความผ่านทาง LINE OA โดยแอด @765xuvqm หรือโทร 0 2800 2308-14 ต่อ 3230