มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
วิทยบริการ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
จับกระแส LC
 
   
 
เครือข่ายในประเทศ
 
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  เกี่ยวกับสถาบัน  >  รายงานประจำปี
 
รายงานประจำปี
     
 

รายงานประจำปี 2563 - PDF (in Thai) | E-Book

     
     
 

รายงานประจำปี 2562 - PDF (in Thai) | E-Book

     
 

รายงานประจำปี 2561 - PDF (in Thai)

     
 

รายงานประจำปี 2560 - PDF (in Thai)

     
 

รายงานประจำปี 2559 - PDF (in Thai)

     
 

รายงานประจำปี 2558 - PDF (in Thai)

     
 

รายงานประจำปี 2557 - PDF

     
 

รายงานประจำปี 2556 - PDF

     
 

รายงานประจำปี 2555 - PDF

     
 

รายงานประจำปี 2554 - PDF

     
 

รายงานประจำปี 2553 - PDF

   
 

รายงานประจำปี 2552 - PDF

   
 

รายงานประจำปี 2551 - PDF

   
 

รายงานประจำปี 2550 - PDF

   
 

รายงานประจำปี 2549 - PDF

   
 

รายงานประจำปี 2548 - PDF

   
 

รายงานประจำปี 2546 - 2547 - PDF

   
 

รายงานประจำปี 2545 - PDF

   
 

รายงานประจำปี 2544 - PDF

   
 

รายงานประจำปี 2542 - PDF

 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน