มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
วิทยบริการ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
จับกระแส LC
 
   
 
เครือข่ายในประเทศ
 
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  เกี่ยวกับสถาบัน  >   จับกระแส LC  >  เครือข่ายต่างประเทศ
 
เครือข่ายต่างประเทศ

Cooperation with foreign institutions is a challenging part of RILCA's academic expansion. With a long period of academic stability, RILCA has established solid relationship with many institutions. These have resulted in lecturer and knowledge exchange projects, research funding, scholarships, collaborative research, Thai language courses for foreign students, and Thai language and cultural programs overseas.

RILCA exchanges academic knowledge and research findings with many faculties in different countries such as:

Australia:

Cambodia:

 • Phnom Penh University

Canada:

China:

 • Central University for Nationalities of Minorities People
 • Department of Chinese and Bilingual Studies, Hong Kong Polytechnic University - http://www.cbs.polyu.edu.hk
 • Institute of Southeast Asian Studies - http://www.iseas.edu.sg
 • School of Humanities, Sun Yat-Sen (Zhongsa) University
 • School of Languages and Cultures of Southeast Asia and South Asia, Yunnan Minzu University, People Republic of China Yunnan Minzu University
 • Sun Yat Sen University - http://www.sysu.edu.cn/en
 • Xishuangbanna Vocational and Technical Institute
 • Yunnan Academy of Social Sciences - http://www.sky.yn.gov.cn
 • Yunnan Nationalities University

India:

 • International Centre for Cultural Studies (ICCS), India
 • Shivaji College, University of Delhi

Indonesia:

 • The Faculty of Culture Science, Gadjah Mada University

Japan:

 • Academic Affairs, Ritsumekan Asia Pacific University
 • Kobe City University of Foreign Studies
 • Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) - http://www.apu.ac.jp
 • The Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA). Tokyo Uniersity of Foreign Studies. - http://www.aa.tufs.ac.jp

Myanmar:

 • Chin Christian College (CCC)
 • Dagon University

United States:

Vietnam:

 • Faculty of Oriental Studies, University of Social Science and Humanities - http://www.hcmussh.edu.vn
 • The Faculty of Linguistics, University of Social Sciences and Humanities, VNU
 • Ho Chi Minh University of Foreign Languages Information Technology (HUFLIT) - http://huflit.edu.vn/eng
 • Institute for Southeast Asian Studies
 • Institute of Ethnology
 • Institute of Linguistics, HaNoi, Vietnam

Realising the importance of international cooperation, RILCA has encouraged its staff and students to gain knowledge and experience through academic exchanges in such countries as Vietnam, Japan, United Kingdom, Hungary, India, Australia, France and United States.

In addition to the faculties mentioned above, RILCA has been formulating international collaborations with other non-academic institutions for various activities. One co-operative venture of particular note is with SIL International, based in Dallas, USA. On a regular basis, specialists from SIL International are welcomed by the institute as visiting lecturers in both the MA and PhD programs. SIL International also provides assistance to the institute in the publication of journals and in research projects.

RILCA has also collaborated with the South and Southeast Asian Association for the Study of Culture and Religion (SSEASR), the Embassy of India, SEAMEO, CARE International, and Save the Children (UK) in numerous initiatives such as organizing international conferences, seminars and special forums.

In addition, UNESCO, UNICEF and SEASREP have been providing scholarships for RILCA lecturers and students to attend workshops and training courses in the field of languages in neighboring countries as well as scholarships for students from neighboring countries to study Thai language and culture at RILCA.

 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน