มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
วิทยบริการ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
จับกระแส LC
 
   
 
เครือข่ายในประเทศ
 
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  เกี่ยวกับสถาบัน  >   วิทยบริการ  >  ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)
 
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)

ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร) เป็นหน่วยหนึ่งของงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล มีหน้าที่รวมรวม บันทึกและเผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการสู่สังคม

ก่อตั้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 เป็นแหล่งรวมผลงานการบันทึกเสียงข้อมูลเพลงไทยของอาจารย์ประสิทธิ์ ถาวร (ศิลปินแห่งชาติ สาขาดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2531) ที่บันทึกเป็นต้นฉบับเพลงไทยในแถบบันทึกเสียงชนิดม้วน (Reel Tape) และเป็นสำเนาเพลงในแถบบันทึกเสียงชนิดตลับหรือคาสเส็ท (Cassette Tape) มากกว่า 2000 เพลง อยู่ในรูปแบบของการบรรเลงและขับร้องโดยครูอาวุโสของวงการดนตรีไทย ซึ่งเป็นผลงานการปรับวงและการบันทึกเสียงเพลงไทย ที่เกิดจากการใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานของอาจารย์ประสิทธิ์ ถาวร ที่สะสมมาเป็นเวลาถึง 30 ปี ( การสะสมเริ่มเมื่อราวปี พ.ศ. 2511 ) มอบไว้ให้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบัน ศูนย์ฯ ได้รวบรวมจัดทำฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ จัดเรียงหมวดหมู่ตามลักษณะในรูปแบบของวงดนตรีไทย เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น พิธีไหว้ครูดนตรีไทย เสวนาวัฒนธรรมการดนตรีค่ายวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชน เวทีวัฒนธรรม ร้องรำทำเพลงที่เรือนไทย บูรณาการกิจกรรมร่วมกับงานวิจัยและการเรียนการสอน การจัดการบรรเลงดนตรีไทยและการแสดงนาฏศิลป์ไทยในโอกาสต่างๆ

สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาทำการ :
09.00 - 16.00 น. (วันจันทร์ - ศุกร์)

ติดต่อเข้าเยี่ยมชม :
คุณศราวุฒิ เกตุยา, คุณจิติกานต์ จินารักษ์
โทร. 0-2800-2341, 0-2800-2308-14 ต่อ 3219
E-mail : rilcaart@gmail.com

เว็บไซต์ :
http://www.arts.lc.mahidol.ac.th

Facebook :
https://www.facebook.com/ACMAHIDOL

 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน