มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
วิทยบริการ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
จับกระแส LC
 
   
 
เครือข่ายในประเทศ
 
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  เกี่ยวกับสถาบัน  >   วิทยบริการ  >  สำนักงานบริการข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์
 
สำนักงานบริการข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์

นอกจากห้องสมุดแล้วสถาบันฯ ยังมีหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ รวมทั้งประเทศไทย โดยข้อมูลที่ให้บริการในศูนย์นี้มีทั้งที่เป็นหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ สไลด์ ภาพ แถบเสียง วีดีทัศน์ ทั้งที่เป็นภาษาไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส และภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาลาว เวียดนาม มาเลเซีย และเขมร เป็นต้น

สถานที่ตั้ง :
ชั้น 1 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาทำการ :
08.30 - 16.30 น. (วันจันทร์ - ศุกร์)

ติดต่อ :
โทร. 0-2800-2308-14 ต่อ 3105

 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24   |
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์   |
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    |   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน