มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     |           
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
การประชุมวิชาการ
 
   
   
 
กิจกรรม
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
หน้าแรก  >  สัมมนาและกิจกรรมความรู้  >  การประชุมวิชาการ  >  ระดับชาติ
 
การประชุมวิชาการระดับชาติ

แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง กับแนวคิดการพึ่งพาตนเองของ มหาตมา คานธี

On 4th of February2008, the RILCA, Mahidol University, in collaboration with the Embassy of India, hosted a special seminar to commemorate the centenary of Mahatma Gandhi's Satragraha movement (justice through peace and non-violence) and to announce the Institute's launch of a Master's Programme on Indian Studies, the first of its kind in Thailand.

The Seminar featured a theme on His Majesty the King's Sufficiency Economy Philosophy and Mahatma Gandhi's Self Sufficiency Concept and was inaugurated by the Hon'ble Ambassador of India to Thailand Ms Latha Reddy and the President of Mahidol Univesity. Prof. Dr. Piyasakol Sakolsatayadorn. Eminent speakers included Prof. Dr. Seri Phongphit, Director of the Community Enterprise Institute and LIFE University Project and famous Gandhian, Mr Narayanbhai M. Desai, the "adopted son" of the Mahatma. He has been recently popular in Thailand for his translated book on his childhood spent with Gandhi, Phuan Chan Gandhi.

The one day Seminar featured an interactive session where leading Thai scholars shared their views on the sufficiency philosophies of both His Majesty the King Bhumibol Adulyadej and Mahatma Gandhi and its application in today's life. They included Bhikkhuni Dhammananda, Prof. Srisurang Phoolthupya, Dr. Chirapat Prapandvidya and Assoc. Prof. Chuthatip Umavijani.

   
         
   
         
   
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
RILCA Research Fellowship   |   MOU และ MOA   |   Academic Mobility Programme   |   Scholarships for Visiting Professors or Scholars

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   |   SDGs