Mahidol University     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     Contact     ||     EN     |     TH     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
การประชุมวิชาการ
 
   
   
 
กิจกรรม
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
หน้าแรก  >  สัมมนาและกิจกรรมความรู้  >  กิจกรรม  >  การสอนทำอาหารไทย 
 
MU-Thai Test
 

MU-Thai Test เป็นการทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยคณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านภาษาไทยของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้พัฒนาระบบขึ้นเมื่อปี 2557 แบบทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การฟัง อ่าน และเขียน

สถาบันฯ เป็นสถาบันแรกของประเทศไทยและของโลกที่พัฒนาระบบทดสอบการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาไทยขึ้น โดยดำเนินการพัฒนาแบบทดสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ ผลการทดสอบเป็นตัวบ่งชี้ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานในอนาคตให้กับผู้ใช้ภาษาไทยได้อีกด้วย

มาทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทยของคุณได้แล้ววันนี้
ติดต่อ คุณกฤษริน รักษาแก้ว โทร. 083-706-5921 หรือ อีเมล : kritsarin@gmail.com

 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน