มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     |           
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
การประชุมวิชาการ
 
   
   
 
กิจกรรม
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
หน้าแรก  >  สัมมนาและกิจกรรมความรู้  >  กิจกรรม  >  การสอนทำอาหารไทย 
 
ศาสตร์แห่งโยคะและอายุรเวท
 

ศาสตร์แห่งโยคะและอายุรเวท โดย ดร. Adrish Brahmadatta ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์แห่งโยคะและอายุเวท จากประเทศอินเดีย เป็นหลักสูตรระดับอนุปริญญาที่มีการสอนด้านโยคะทั้งด้านการปฏิบัติ ที่เน้นการฝึกสมาธิ เสริมสร้างความยึดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ตอบโจทย์คนที่ต้องการดูแลสุขภาพ และด้านทฤษฎี ศาสตร์อายุเวท ที่สร้างองค์ความรู้การรักษาสมดุลร่างกายจากประเทศอินเดีย โดยการบรรยายจะเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร

มาเสริมสร้างสุขภาวะทางกายและจิตใจ ได้ที่
งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โทร. 02-800-2319 หรือ E-mail: wassana.sua@mahidol.ac.th

 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
RILCA Research Fellowship   |   MOU และ MOA   |   Academic Mobility Programme   |   Scholarships for Visiting Professors or Scholars

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   |   SDGs