มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     |           
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >   อภิรัฐ  คำวัง
 
อภิรัฐ  คำวัง

 
ห้องพัก :
โทรศัพท์ : (662) 8002308-14 ext.
Email :
Website :
 
การศึกษา

Notice: Undefined variable: eduhighestcertificate in D:\Website\th\People\Details.php on line 506
(
Notice: Undefined variable: eduhighestmajor in D:\Website\th\People\Details.php on line 506
) From
Notice: Undefined variable: eduhighestinstitute in D:\Website\th\People\Details.php on line 506
 
งานวิจัยที่สนใจ :
1.
2.
3.
4.
5.
 
งานวิจัย (0)
 
ผลงานตีพิมพ์ (1)
2565 :
sdfsd, sdfsdf. (2565). sdfdf. sdfsdfsdfsdf, sdfsdf, sdfsdfsf.
 
การนำเสนอ (1)
-- :
Hh
 
ผลงานอื่นๆ (0)
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
RILCA Research Fellowship   |   MOU และ MOA   |   Academic Mobility Programme   |   Scholarships for Visiting Professors or Scholars

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   |   SDGs