มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     |           
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >   ดร. วิกานดา  พรหมขุนทอง
 
ดร. วิกานดา  พรหมขุนทอง

 
ห้องพัก : 3rd fl. RILCA building
โทรศัพท์ : (662) 8002308-14 ext.3308
Email : wikanda.pro@mahidol.ac.th
Website : https://mahidol.academia.edu/WikandaPromkhuntong
 
การศึกษา
Ph.D. ( ภาพยนตร์ศึกษา ) From Aberystwyth University, Wales UK
 
งานวิจัยที่สนใจ :
1.
ประพันธกรศึกษา หรือการศึกษาผู้กำกับภาพยนตร์ในฐานะศิลปิน
2.
การศึกษาการรับสื่อ (ความเชี่ยวชาญวาทกรรมวิเคราะห์ และการวิเคราะห์ตัวบทสื่อหลายรูปแบบ อาทิ ภาพ เสียง วิดีโอ และความเห็นบนฐานข้อมูลยูทูป)
3.
ภาพยนตร์ข้ามชาติในบริบทเอเชียและเอเชียตะวันออกเชียงใต้
4.
วัฒนธรรมภาพยนตร์ (โดยเฉพาะบริบทเทศกาลภาพยนตร์, การจัดจำหน่ายภาพยนตร์ในสื่อหลายรูปแบบ, วัฒนธรรมแฟนคลับ และคนรักหนัง, การตามรอยภาพยนตร์)
5.
ศิลปะข้ามสื่อ
 
งานวิจัย (5)
2563 :
โครงการวิจัยและผลิตหนังสือ Film Authorship in Contemporary Transmedia Cultures. Global Success of Asian Auteurs
2562 :
Fan Tourism and the Southeast Asian Film Trails: Archive and Participatory Cultures within and beyond Colonial Nostalgia (Newton Mobility Grant)
2561 :
การเดินทางตามรอยภาพยนตร์ในประเทศไทย: มิติวัฒนธรรมและสุนทรียศาสตร์ในนวัตกรรมสื่อดิจิทัลของแฟนภาพยนตร์และคนรักหนังข้ามชาติ
---- :
(COMPLETED) Cine-Tourism and the Convergence of Transnational Stars, Auteurs and Transmedia Fans (Multicultural ASEAN center Project)
-- :
Film Authorship in Contemporary Transmedia Cultures: Global Success of Asian Auteurs (monograph project, Amsterdam University Press)
 
ผลงานตีพิมพ์ (5)
2019 :
Promkhuntong, W . (2019). Pilgrimage to a memory hole: Towards an affective study of fan tourism in Asia via Angkor Wat and Wong Kar-wai s in the mood for love. Plaridel, 16(2), 23–40.
2019 :
Boonsri S, Promkhuntong W. (2019). Historiography of cinephiles in Thailand. Plaridel, 16(2), 143–160.
2017 :
Promkhuntong, W . (2017). Network Aesthetics of East Asian Auteurs: Cultural, Economic and Political Implications of Creative Cinephilic Citations. The 11th Thai Humanities Research Forum Proceeding: Exploring Aesthetic Dimensions in the Humanities, Vol.2, 442-455.
2015 :
Promkhuntong, W . (2015). Cinephiles, Music Fans and Film Auteur(s): Transcultural Taste Cultures surrounding Mashups of Wong Kar-wai’s Movies on YouTube. Participations: Journal of Audience & Reception Studies , 12(2), 255-274.
2014 :
Promkhuntong, W . (2014). Wong Kar-wai: ‘Cultural Hybrid’, Celebrity Endorsement and Star-auteur Branding. Celebrity Studies, 5(3), 348-353.
 
การนำเสนอ (5)
2018 :
Playful Encounters with Film Locations: Observations from the Context of Thailand
2018 :
The Pursuit of ASEAN Cinema: มองภาพยนตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านกรอบแนวคิดภาพยนตร์ข้ามชาติ (transnational cinema) และการเดินทางของผู้กำกับ ดารา และซิเนไฟล์
2017 :
Network Aesthetics of East Asian Auteurs: Cultural, Economic and Political Implications of Creative Cinephilic Citations, Thai Humanities Research Forum 2017 Exploring the Aesthetic Dimensions of Humanities, Srinakharinwirot University, Bangkok
2017 :
Movie, Travel and Self: Pilgrimage Journeys through the lens of Film and Media Studies,Thai Film Studies Conference, Thai Film Archive, Bangkok
2017 :
The Poetics of Asian Cinemas through the Poetic Renditions of Transnational Cinephiles, The 12th Asian Cinema Studies Society Conference: The Poetics of Asian Cinemas, Lancaster University, UK
 
ผลงานอื่นๆ (8)
2562 :
จิตติพงศ์ ตะสัย, และวิกานดา พรหมขุนทอง. (2562). ศิลปะ ตัวตน และความเป็นอื่น : ข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาวะลูกผสมในงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยของศิลปินมลายูมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง (บ.ก.), Society สังคมแห่งสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, (น. 103-130). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
2020 :
Promkhuntong, W . (2020). Film Authorship in Digital Paratexts and Aesthetic Alliances from Below. In Thanom Chapakdee et al. (eds.), Exploring Aesthetic Dimensions in the Humanities. Bangkok: Siam, 233-256. ISBN 978-616-486-032-2. [publication in Thai].
2019 :
Promkhuntong, Wikanda . (2019). Chinese stardom in participatory cyberculture [Review of the book by Dorothy Wai Sim Lau]. Journal of Transformative Works and Cultures, 30. DOI: https://doi.org/10.3983/twc.2019.1809_Book Review.
2018 :
. (2018). Apichatpong Weerasethakul’s Biography. In Thai Cinema: The Complete Guide, Mary J. Ainslie and Katarzyna Ancuta (eds.), London; New York: I.B. Tauris.
2018 :
. (2018). Reviews of Red Bike Story (1997) Wonderful Town (2007), Hi-So (2010), 36 (2012), Mary Is Happy, Mary is Happy (2013), In April the Following Year, There Was a Fire (2012), Fun Bar Karaoke (1997), 6ixtynin9 (1999), Citizen Dog (2004). In Thai Cinema: The Complete Guide, Mary J. Ainslie and Katarzyna Ancuta (eds.), London; New York: I.B. Tauris..
2018 :
Promkhuntong, W . (2018). "Why so Wong": Transnational Asian Cinema Through the Lens of Cinephiles and Transmedia Fans. A. H. J. Magnan-Park, G. Marchetti and S.K. Tan (Eds.), The Palgrave Handbook of Asian Cinema (pp. 427–449). London: Palgrave Macmillan.
2016 :
. (2016). Review of ‘East Asian Film Stars’ edited by Leung Wing-Fai and Andy Willis. In Journal of Celebrity Studies. .
2015 :
. (2015). Review of Popular Culture Co-Productions and Collaborations in East and Southeast Asia, by Nissim Otmazgin and Eyal Ben-Ari (eds.) East Asian Journal of Popular Culture, vol. 1 no. 1, 2015..
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
RILCA Research Fellowship   |   MOU และ MOA   |   Academic Mobility Programme   |   Scholarships for Visiting Professors or Scholars

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   |   SDGs