มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     |           
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายสนับสนุน  >  สำนักงานผูอํานวยการ  >  งานสื่อสารองค์กร
 
งานสื่อสารองค์กร
 
 
 
 
 
 
หัวหน้างาน
 
 
 
 
เอกพงศ์ สุวรรณเกษร์
สลิลทิพย์ ชีระภากร
 
 
นักวิชาการสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ผู้ชำนาญการพิเศษ)
 
akapong.suw@mahidol.ac.th
0 2800 2308-14 ต่อ 3444
lcwww@mahidol.ac.th
0 2800 2308-14 ต่อ 3425
 
 
 
 
 
 
 
 
วีระพล จตุรภัทร
จิรวรรษ อรรฆยเวที
 
 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักประชาสัมพันธ์
 
weerapol.jat@mahidol.ac.th
0 2800 2308-14 ต่อ 3444
jirawat.aka@mahidol.ac.th
0 2800 2308-14 ต่อ 3447, 0 2800 2300
 
 
 
 
 
 
 
 
จตุพงษ์ ยศพิมพา
ทศพร ทับวงษ์
 
 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 
 
jatupong.yos@mahidol.ac.th
0 2800 2308-14 ต่อ 3446, 0 2800 2344
thotsaporn.thp@mahidol.ac.th
0 2800 2308-14 ต่อ 3446, 0 2800 2344
 
 
 
 
 
         
 
สามารถ แดงทิม
สุพจน์ ดุษฎี
 
 
พนักงานโสตทัศนศึกษา
พนักงานโสตทัศนศึกษา
 
 
samart.dae@mahidol.ac.th
0 2800 2308-14 ต่อ 3238
 
supot.dus@mahidol.ac.th
0 2800 2308-14 ต่อ 3238
 
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
RILCA Research Fellowship   |   MOU และ MOA   |   Academic Mobility Programme   |   Scholarships for Visiting Professors or Scholars

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   |   SDGs