มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
สิ่งพิมพ์
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
 
มัลติมีเดีย
 
 
VDO Clips (in Thai)
 
   
     
 
 
หน้าแรก  >  สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย  >  สิ่งพิมพ์  >  นานาอาเซียน (ASEAN)
 
นานาอาเซียน (ASEAN)
     
  การพัฒนาระบบการเขียนภาษาเขมรถิ่นไทย
ผู้แต่ง / ผู้แปล :
สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และ โสภนา ศรีจำปา
ปี : 2533
ISBN : 974 - 586 - 830 - 2
ISSN : -
จำนวนหน้า : 123
ราคา : -
หมายเหตุ : ไม่มีจำหน่ายแล้ว
 

นิทานพื้นบ้านเขมรถิ่นไทย

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี : 2538
ISBN : 974 - 588 - 256 - 9
ISSN : -
จำนวนหน้า : 64
ราคา : -
หมายเหตุ : ไม่มีจำหน่ายแล้ว
 

บทสนทนาภาษาเขมรสุรินทร์

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
เคือน สิงคนิภา, สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และ เดวิด โทมัส
ปี : 2527
ISBN : -
ISSN : -
จำนวนหน้า : 137
ราคา : 60
หมายเหตุ : -
 

พัฒนาสื่อภาษาพื้นบ้าน : กรณีภาษาเขมรถิ่นไทย

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ปี : 2541
ISBN : -
ISSN : -
จำนวนหน้า : 132
ราคา : 80
หมายเหตุ : -
 

เรียนพยัญชนะเขมร

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร
ปี : 2551
ISBN : 978 - 974 - 8349 - 29 - 9
ISSN : -
จำนวนหน้า : 98
ราคา : 160
หมายเหตุ : -
 

เรียนพยัญชนะเขมร

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร
ปี : 2550
ISBN : 978 - 974 - 8349 - 29 - 9
ISSN : -
จำนวนหน้า : 136
ราคา : 160
หมายเหตุ : -
 

ลักษณะและการกระจายของภาษาเขมรถิ่นไทย : อดีต ปัจจุบัน อนาคตของพยัญชนะสะกด

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และ อรวรรณ ภูอิสระกิจ
ปี : 2539
ISBN : -
ISSN : -
จำนวนหน้า : 75
ราคา : 60
หมายเหตุ :

-

 

ตำนานและนิทานท้องถิ่นพม่า

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
ประภาศรี ดำสะอาด
ปี : 2541
ISBN : 974 - 833 - 854 - 1
ISSN : -
จำนวนหน้า : 94
ราคา : -
หมายเหตุ : ไม่มีจำหน่ายแล้ว
 

ภาษิต คำพังเพยและสำนวนพม่า - ไทย

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
เมย์ เมียะ ข่าย และ เรณู เหมือนจันทร์เชย
ปี : 2543
ISBN : 974 - 040 - 508 - 8
ISSN : -
จำนวนหน้า : 106
ราคา : 80
หมายเหตุ : -
 

หุ่นกระบอกพม่า

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
ประภาศรี ดำสอาด
ปี : 2542
ISBN : 974 - 663 - 020 - 2
ISSN : -
จำนวนหน้า : 65
ราคา : 40
หมายเหตุ : -
 

การออกเสียงภาษามาเลเซียด้วยอักษรโรมันและระบบเสียงในภาษามาเลเซีย

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
นวนิธิ อยู่โพธิ์
ปี : 2532
ISBN : 974 - 586 - 553 - 2
ISSN : -
จำนวนหน้า : 195
ราคา : 70
หมายเหตุ : -
 

บทสนทนาภาษามาเลเซีย

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
นวนิธิ อยู่โพธิ์
ปี : 2535
ISBN : 974 - 587 - 402 - 7
ISSN : -
จำนวนหน้า : 236
ราคา : -
หมายเหตุ : ไม่มีจำหน่ายแล้ว
 

ภาษามาเลเซียจากการอ่าน

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
นวนิธิ อยู่โพธิ์
ปี : 2536
ISBN : 974 - 587 - 747 - 6
ISSN : -
จำนวนหน้า : 334
ราคา : 100
หมายเหตุ : -
 

กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1991/2534

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์
ปี : 2538
ISBN : 974 - 633 - 041 - 1
ISSN : -
จำนวนหน้า : 59
ราคา : -
หมายเหตุ : ไม่มีจำหน่ายแล้ว
 

นิทานพื้นบ้านลาว "เซียงเหมี้ยง" เล่ม 1

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์
ปี : 2539
ISBN : 974 - 633 - 076 - 4
ISSN : -
จำนวนหน้า : 85
ราคา : 50
หมายเหตุ : -
 

นิทานพื้นบ้านลาว "เซียงเหมี้ยง" เล่ม 2

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์
ปี : 2542
ISBN : 974 - 633 - 076 - 4
ISSN : -
จำนวนหน้า : 64
ราคา :  
หมายเหตุ :  
 

นิทานพื้นบ้านลาว เล่ม 1

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์
ปี : 2542
ISBN : 974 - 575 - 525 - 7
ISSN : -
จำนวนหน้า : 119
ราคา : 95
หมายเหตุ : -
 

เรียนภาษาลาวเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 1)

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์
ปี : 2539
ISBN : 974 - 575 - 359 - 9
ISSN : -
จำนวนหน้า : 103
ราคา :  
หมายเหตุ :  
 

เรียนภาษาลาวเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี : 2542
ISBN : 974 - 575 - 359 - 9
ISSN : -
จำนวนหน้า : 112
ราคา : 70
หมายเหตุ : -
 

กลุ่มความหมายของคำภาษาเวียดนาม

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
โสภนา ศรีจำปา
ปี : 2541
ISBN : 974 - 661 - 392 - 8
ISSN : -
จำนวนหน้า : 281
ราคา : 190
หมายเหตุ : -
 

การศึกษาภาษาเวียดนามจากบทสนทนา (พิมพ์ครั้งที่ 1)

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
โสภนา ศรีจำปา
ปี : 2533
ISBN : 974 - 586 - 995 - 3
ISSN : -
จำนวนหน้า : 147
ราคา : 75
หมายเหตุ : -
 

การศึกษาภาษาเวียดนามจากบทสนทนา (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
โสภนา ศรีจำปา
ปี : 2538
ISBN : 974 - 588 - 190 - 2
ISSN : -
จำนวนหน้า : 218
ราคา : 180
หมายเหตุ : -
 

การออกเสียงภาษาเวียดนามตามแนวภาษาศาสตร์

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
โสภนา ศรีจำปา
ปี : 2538
ISBN : 974 - 588 - 111 - 2
ISSN : -
จำนวนหน้า : 54
ราคา : 250
หมายเหตุ : -
 

คำพ้องรูปภาษาเวียดนาม

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
โสภนา ศรีจำปา
ปี : 2542
ISBN : 974 - 662 - 978 - 6
ISSN : -
จำนวนหน้า : 337
ราคา : 150
หมายเหตุ : -
 

นิทานเวียดนาม

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และ มยุรี ถาวรพัฒน์
ปี : 2541
ISBN : -
ISSN : -
จำนวนหน้า : 168
ราคา : 120
หมายเหตุ : -
 

บทสนทนาภาษาไทย-เวียดนาม

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
โสภนา ศรีจำปา
ปี : 2531
ISBN : 974 - 586 - 552 - 4
ISSN : -
จำนวนหน้า : 222
ราคา : -
หมายเหตุ : ไม่มีจำหน่ายแล้ว
 

รู้จักเวียดนามผ่านภาษาและวัฒนธรรม

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
โสภนา ศรีจำปา
ปี : 2543
ISBN : 974 - 663 - 725 - 8
ISSN : -
จำนวนหน้า : 193
ราคา : -
หมายเหตุ : ไม่มีจำหน่ายแล้ว
 

โลกทัศน์ของชาวเวียดนามจากสุภาษิต

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
โสภนา ศรีจำปา
ปี : 2544
ISBN : 974 - 665 - 198 - 6
ISSN : -
จำนวนหน้า : 280
ราคา : 140
หมายเหตุ : -
 

สุภาษิตเวียดนาม เล่ม 2

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
โสภนา ศรีจำปา
ปี : 2542
ISBN : -
ISSN : -
จำนวนหน้า : 139
ราคา :  
หมายเหตุ :  
 

สุภาษิตานุกรมเวียดนาม เล่ม 1

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
โสภนา ศรีจำปา
ปี : 2540
ISBN : -
ISSN : -
จำนวนหน้า : 141
ราคา : 90
หมายเหตุ : -
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน