มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
สิ่งพิมพ์
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
 
มัลติมีเดีย
 
 
VDO Clips (in Thai)
 
   
     
 
 
หน้าแรก  >  สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย  >  สิ่งพิมพ์  >  E-Books
 
E-Books
   

ประชาธิปไตยในวิถีไทย

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
นันทิยา ดวงภุมเมศ นันธิดา จันทรางศุ และ นิธิดา แสงสิงแก้ว
ปี : 2559
ISBN/ISSN : 978 - 616 - 279 - 923 - 5
จำนวนหน้า : 216
ราคา : -
หมายเหตุ : E - Book | PDF
   

คู่มือ นสส.วัยเพชร รู้ทันสื่อ

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
สิรินทร พิบูลภานุวัธน์ นันทิยา ดวงภุมเมศ และ ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์
ปี : 2562
ISBN/ISSN : -
จำนวนหน้า : 18
ราคา : -
หมายเหตุ : E - Book | PDF
สปอตวิทยุ รู้เท่าทันสื่อ 1: เพื่อนถึงเพื่อน

สปอตวิทยุ รู้เท่าทันสื่อ 2: อย่าไว้ใจ
   

หลักสูตร วัยเพชร รู้ทันสื่อ

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
นันทิยา ดวงภุมเมศ ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ และ สิรินทร พิบูลภานุวัธน์
ปี : 2563
ISBN/ISSN : -
จำนวนหน้า : 86
ราคา : -
หมายเหตุ : E - Book (TH) | E - Book (EN)
PDF (TH) | PDF (EN)
   

ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม : ทฤษฎีและการประยุกต์

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
สิงหนาท น้อมเนียน
ปี : 2563
ISBN/ISSN : -
จำนวนหน้า : 331
ราคา : -
หมายเหตุ : E - Book (TH) | PDF
   

100 รักษ์ศิลป์

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
วาทิตต์ ดุริยอังกูร
ปี : 2564
ISBN/ISSN : -
จำนวนหน้า : 254
ราคา : -
หมายเหตุ : E - Book (TH) | PDF
   

ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม : ทฤษฎีและการประยุกต์ เล่ม 2

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
กฤตยา อกนิษฐ์
ปี : 2565
ISBN/ISSN : 978-616-443-712-8
จำนวนหน้า : 287
ราคา : -
หมายเหตุ : E - Book (TH) | PDF
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน