มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
สิ่งพิมพ์
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
 
มัลติมีเดีย
 
 
VDO Clips (in Thai)
 
   
     
 
 
หน้าแรก  >  สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย  >  สิ่งพิมพ์  >  สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์
 
สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์
     
 

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ก๊อง (อุก๊อง)

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
มยุรี ถาวรพัฒน์
ปี : 2540
ISBN : 974 - 589 - 361 - 7
จำนวนหน้า : 31
ราคา : 150 บาท
หมายเหตุ : -
 

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : กะซอง และ ซัมเร

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ปี : 2548
ISBN : 974 - 11 - 0544 - 4
จำนวนหน้า : 32
ราคา : 150 บาท
หมายเหตุ : -
 

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : กะเลิง

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
วีระพงศ์ มีสถาน
ปี : 2548
ISBN : 974 - 11 - 0477 - 4
จำนวนหน้า : 29
ราคา : 150 บาท
หมายเหตุ : -
 

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : กะเหรี่ยงกะยัน

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
สมทรง บุรุษพัฒน์
ปี : 2542
ISBN : 974 - 663 - 330 - 9
จำนวนหน้า : 32
ราคา : 130 บาท
หมายเหตุ : -
 

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : กะเหรี่ยงโป

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
สุจริตลักษณ์ ดีผดุง
ปี : 2540
ISBN : 974 - 589 - 880 - 5
จำนวนหน้า : 39
ราคา : -
หมายเหตุ : ไม่มีจำหน่ายแล้ว
 

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : กะเหรี่ยงสะกอ

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
สุริยา รัตนกุล และ สมทรง บุรุษพัฒน์
ปี : 2538
ISBN : -
จำนวนหน้า : 58
ราคา : -
หมายเหตุ : ไม่มีจำหน่ายแล้ว
 

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : กูย

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
สมทรง บุรุษพัฒน์
ปี : 2538
ISBN : -
จำนวนหน้า : 25
ราคา : -
หมายเหตุ : ไม่มีจำหน่ายแล้ว
 

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ขมุ

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ปี : 2541
ISBN : 974 - 661 - 422 - 3
จำนวนหน้า : 31
ราคา : 150 บาท
หมายเหตุ : -
 

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : เขมรถิ่นไทย

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
ประกอบ ผลงาม
ปี : 2538
ISBN : -
จำนวนหน้า : 33
ราคา : -
หมายเหตุ : ไม่มีจำหน่ายแล้ว
 

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : จีนฮ่อ

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร
ปี : 2548
ISBN : 794 - 11 - 0424 - 5
จำนวนหน้า : 29
ราคา : 150 บาท
หมายเหตุ : -
 

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ญัฮกุ้ร

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และ อภิญญา บัวสรวง
ปี : 2541
ISBN : 974 - 661 - 439 - 8
จำนวนหน้า : 32
ราคา : -
หมายเหตุ : ไม่มีจำหน่ายแล้ว
 

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ปะหล่อง (ดาระอาง)

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
สุจริตลักษณ์ ดีผดุง
ปี : 2548
ISBN : 974 - 11 - 0537 - 1
จำนวนหน้า : 29
ราคา : 150 บาท
หมายเหตุ : -
 

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ไทยโซ่ง

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
สมทรง บุรุษพัฒน์
ปี : 2540
ISBN : 974 - 589 - 322 - 6
จำนวนหน้า : 35
ราคา : 180 บาท
หมายเหตุ : -
 

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ไทยยวน

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
เรณู เหมือนจันทร์เชย
ปี : 2548
ISBN : 974 - 11 - 0483 - 9
จำนวนหน้า : 30
ราคา : 150 บาท
หมายเหตุ : -
 

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ไทยลื้อ

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
สมใจ ดำรงสกุล และ วีระพงศ์ มีสถาน
ปี : 2541
ISBN : 974 - 661 - 421 - 5
จำนวนหน้า : 31
ราคา : -
หมายเหตุ : ไม่มีจำหน่ายแล้ว
 

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ไทยใหญ่

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
วีระพงศ์ มีสถาน
ปี : 2544
ISBN : -
จำนวนหน้า : 32
ราคา : 120 บาท
หมายเหตุ : -
 

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ผู้ไทย

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
สมใจ ดำรงสกุล
ปี : 2542
ISBN : 974 - 344 - 313 - 4
จำนวนหน้า : 31
ราคา : 120 บาท
หมายเหตุ : -
 

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : พวน

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
วีระพงศ์ มีสถาน
ปี : 2539
ISBN : -
จำนวนหน้า : 32
ราคา : -
หมายเหตุ : ไม่มีจำหน่ายแล้ว
 

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ม้ง

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
สุจริตลักษณ์ ดีผดุง
ปี : 2538
ISBN : -
จำนวนหน้า : 27
ราคา : -
หมายเหตุ : ไม่มีจำหน่ายแล้ว
 

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : มอญ

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, พรทิพย์ อุศุภรัตน์ และ ประภาศรี ดำสอาด
ปี : 2542
ISBN : -
จำนวนหน้า : 32
ราคา : -
หมายเหตุ : ไม่มีจำหน่ายแล้ว
 

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : เมี่ยน (เย้า)

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
ณัฏฐวี ทศรฐ และ สุริยา รัตนกุล
ปี : 2539
ISBN : 974 - 8338 - 20 - 7
จำนวนหน้า : 32
ราคา : 150 บาท
หมายเหตุ : -
 

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ละว้า

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
ณัฏฐวี ทศรฐ และ สุริยา รัตนกุล
ปี : 2539
ISBN : 974 - 588 - 505 - 3
จำนวนหน้า : 32
ราคา : -
หมายเหตุ : ไม่มีจำหน่ายแล้ว
 

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ลัวะ

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
ภัททิยา ยิมเรวัตร และ สุริยา รัตนกุล
ปี : 2539
ISBN : 974 - 661 - 423 - 1
จำนวนหน้า : 32
ราคา : 150 บาท
หมายเหตุ : -
 

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ลาวครั่ง

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
มยุรี ถาวรพัฒน์
ปี : 2548
ISBN : 974 - 11 - 0583 - 5
จำนวนหน้า : 29
ราคา : 150 บาท
หมายเหตุ : -
 

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ลาฮู

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
โสฬส ศิริไสย์
ปี : 2539
ISBN : -
จำนวนหน้า : 31
ราคา : -
หมายเหตุ : ไม่มีจำหน่ายแล้ว
 

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ลีซอ

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
ลักขณา ดาวรัตนหงษ์
ปี : 2539
ISBN : 974 - 588 - 621 - 1
จำนวนหน้า : 32
ราคา : -
หมายเหตุ : ไม่มีจำหน่ายแล้ว
 

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ว้า

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร
ปี : 2551
ISBN : 978974111068 - 1
จำนวนหน้า : 27
ราคา : 150 บาท
หมายเหตุ : -
 

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : เวียดนาม

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
โสภนา ศรีจำปา
ปี : 2548
ISBN : 974 - 11 - 0400 - 6
จำนวนหน้า : 30
ราคา : 150 บาท
หมายเหตุ : -
 

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : โส้

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
ยงยุทธ บุราสิทธิ์
ปี : 2552
ISBN : 978974111067 - 4
จำนวนหน้า : 30
ราคา : 150 บาท
หมายเหตุ : -
 

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ฮกเกี้ยน

ผู้แต่ง / ผู้แปล :
ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์
ปี : 2542
ISBN : 974 - 664 - 812 - 8
จำนวนหน้า : 32
ราคา : 150 บาท
หมายเหตุ : -
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน