มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
สิ่งพิมพ์
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
 
มัลติมีเดีย
 
 
VDO Clips (in Thai)
 
   
     
 
 
หน้าแรก  >  สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย  >  ผลงานวิชาการที่มีจำหน่าย
 
ผลงานวิชาการที่ผลิตและจำหน่าย โดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 

ขั้นตอนการจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ของสถาบันฯ

  1. ลูกค้าเลือกดูรายการสิ่งพิมพ์จากเว็บไซต์ของสถาบันฯ หรือติดต่อหน่วยวารสารและสิ่งพิมพ์เพื่อขอไฟล์รายการสิ่งพิมพ์ของสถาบันฯ เจ้าหน้าที่จะส่งรายการสิ่งพิมพ์ให้ทางอีเมลของลูกค้า (อีเมลที่ใช้ติดต่อสำหรับจำหน่ายสิ่งพิมพ์คือ lcjournalmu@gmail.com)
  2. ลูกค้าแจ้งรายการสิ่งพิมพ์ที่ต้องการทางอีเมล
  3. เจ้าหน้าที่หน่วยวารสารฯ แจ้งลูกค้าว่าขอตรวจสอบรายการสิ่งพิมพ์ดังกล่าวก่อนว่ายังมีอยู่ในคลังหรือไม่
  4. เจ้าหน้าที่หน่วยวารสารฯ ตรวจสอบรายการสิ่งพิมพ์ตามที่ลูกค้าแจ้งมา
  5. เจ้าหน้าที่หน่วยวารสารฯ ติดต่อกลับลูกค้า เพื่อแจ้งรายการหนังสือที่มี พร้อมกับราคาและวิธีการโอนเงิน
  6. เจ้าหน้าที่หน่วยวารสารฯ ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินจากลูกค้า
  7. เจ้าหน้าที่หน่วยวารสารฯ ดำเนินการจัดส่งสิ่งพิมพ์พร้อมใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกค้า
 
( ณ 29 กรกฎาคม 2564 )
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน