มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     |           
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
สิ่งพิมพ์
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
 
มัลติมีเดีย
 
 
VDO Clips (in Thai)
 
   
     
 
 
หน้าแรก  >  สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย  >  มัลติมีเดีย  >  VDO Clips
 
VDO Clips
 • วีดีทัศน์แนะนำสถาบัน - 5.06
 • ภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ - 6.19
 • สิริรัตน์ สีสมบัติ : ความสำเร็จวันนี้ที่มิได้เป็นของเธอเพียงผู้เดียว - 4.48
 • คำกล่าวเปิดงานของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติ หัวข้อ "ภาษา การศึกษา และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ" - 7.28
 • สัมภาษณ์พิเศษ ดร.นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร ในรายการห้องข่าวสุดสัปดาห์ - 7.08
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และทีมวิจัยส่วนกลางและส่วนพื้นที่ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว ประจำปี 2553 - 13.09
 • วนิดา เจียมรัมย์ : จากครั้งหนึ่งที่เคยเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในเครือข่ายสันติวิธี - 5.51
 • เกียรติและศักดิ์ศรีของเรา ชาวสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย - 1.40
 • APAIEHandover2012 - 3.11
 • การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชนหาของป่าล่าสัตว์ในประเทศไทยฯ - 16.00
 • จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ไปสู่ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย - 5.11
 • ภารกิจวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล - 7.30
 • โหมโรงเทิด สธ. ร้องรำทำเพลงเฉลิมพระเกียรติ - 8.49
 • รำถวายพระพร ร้องรำทำเพลงเฉลิมพระเกียรติ - 10.00
 • วัฒนธรรมผ้าเชียงแสน ร้องรำทำเพลงเฉลิมพระเกียรติ - 13.26
 • เยือนถิ่นฉาน วันวานที่เชียงตุงกับ ม.มหิดล - 18.25
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
RILCA Research Fellowship   |   MOU และ MOA   |   Academic Mobility Programme   |   Scholarships for Visiting Professors or Scholars

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   |   SDGs