มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     |           
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
ผลงานวิชาการ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  วิจัย  >  ผลงานวิชาการ > บทความตีพิมพ์เผยแพร่
 
บทความตีพิมพ์เผยแพร่

International

2021
Szeto, P. Y., & Yurayong, C. (2021). Sinitic as a typological sandwich: Revisiting the notions of Altaicization and Taicization. Linguistic Typology, 25(3), 551-599. https://doi.org/10.1515/lingty-2021-2074 [Scopus/SJR Q1]
2021
Thumvichit, A. & Kattiyavara, A. (2021). Authenticity of self-expression tasks in EFL textbooks: Teachers' Voices. Asian EFL Journal, 28(12), 46–66. [Scopus/SJR Q2]
2021
Saibunmi, S., Chandransu, N., & Chanoksakul, S. (2021). Developing social and emotional learning skills through secondary school concert bands. Malaysian Journal of Music, 10(1), 1-11. [Scopus/SJR Q2]
2021
Thumvichit, A. (2021). English language teaching in times of crisis: Teacher agency in response to the pandemic-forced online education. Teaching English with Technology, 21(2), 14-37. [Scopus/SJR Q1]
2021
Ungsitipoonporn, S., Buachut W., Vera F., & Mandana S. (2021). Community archiving of ethnic groups in Thailand. Language Documentation & Conservation, 15, 267-284. [Scopus/SJR Q2]
2021
Saemee, K., & Nomnian, S. (2021). Cultural representations in ELT textbooks used in a multicultural school. rEFLections, 28(1), 107-120. [Scopus]
2021
Wiboolyasarin, W. (2021). Beliefs about professional teaching competency development: A case study of Thai pre-service teachers. Psychology and Education, 58(5), 1373–1390. [Scopus/SJR Q4]
2021
Wiboolyasarin, W. (2021). Written corrective feedback beliefs and practices in thai as a foreign language context: A perspective from experienced teachers. Language Related Research, 12(3), 81-119 [Scopus/SJR Q2]
2021
Saemee, K., & Nomnian, S. (2021). Diversity of cultural sources in ELT activity books: A case study of a multicultural primary school in Thailand. PASAA, 61(1), 61-86. [Scopus/SJR Q2]
2021
Phanthaphoommee, N. (2021). The generic structure of the Thai prime minister's weekly address. Indonesian Journal of Applied Linguistics, 11(1), 114-123. https://doi.org/10.17509/ijal.v11i1.34662 [Scopus/SJR Q2]
2021
Rungnapa, S., Chandransu, N. (2021). The Practice Of Creative Music And Dance Performances Of The Asli Mala Group. Journal of Urban Culture Research (JUCR), 22(1), 92-103. [Scopus/SJR Q1]
2021
Doungphummes, N. and Zarchi, A. (2021) Linguistically-limited intercultural adaptations of independent Western migrants in Thailand: "Taxi Thai" communication strategy, Journal of Intercultural Communication Research. https://doi.org/10.1080/17475759.2021.1946840 [Scopus/SJR Q1]
2021
Laovanich, V., Chuppunnarat, Y., Laovanich, M., & Saibunmi, S. (2021). An Investigation into the Status of Thailand's Music Education Systems and Organisation. British Journal of Music Education, 38(2), 131-144. https://doi.org/10.1017/S0265051720000327 [Scopus/SJR Q1]
2021
Chirakranont,R. & Sunanta,S. (2021). Applications of Experience Economy in Craft Beer Tourism:A Case Study in Thailand's Context. Sustainability (Switzerland), 13 (18), 1-23. [Scopus/SJR Q1]
2021
Tingshu, Z. & Meyer, M. (2021). Scale-mediated marginalisation of Myanmar jewellers in China during the live-streaming trade era. Journal of Ethnic and Migration Studies, 1-18. https://doi.org/10.1080/1369183X.2021.1990747 [Scopus/SJR Q1]
2021
Hasan, K., & Nomnian, S. (2021). Listening Comprehension: The Role of Morphological Knowledge. MEXTESOL Journal, 45(4), 1-12. [Scopus/SJR Q4]
2021
Changpueng, P. & Patpong, P. (2021). Genre Analysis Of Minutes Of Meetings Conducted In English By Thai Engineers. Indonesian Journal of Applied Linguistics, 11(1), 134-145. https://doi.org/10.17509/ijal.v11i1.34584 [Scopus/SJR Q2]
2021
Szeto, P. & Yurayong, C. (2021). Establishing a Sprachbund in the Western Lingnan region: conceptual and methodological issues. Folia Linguistica, (). https://doi.org/10.1515/flin-2021-2003 [Scopus/SJR Q1]
2021
Arphattananon T. (2021). Social studies curriculum in Thailand: A contested terrain. In ByKerry J Kennedy (Eds.), Social Studies Education in South and South East Asian Contexts (pp.74 - 88). Routledge._Book Chapter
2021
Arphattananon, T. (2021). Breaking the mold of liberal multicultural education in Thailand through social studies lessons. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 94(2), 53-62. https://doi.org/10.1080/00098655.2020.1860873 [ERIC]
2021
Jaisuekun, K, & Sunanta, S. (2021). German migrants in Pattaya, Thailand: Gendered mobilities and the blurring boundaries between sex tourism, marriage migration and lifestyle migration. In N. Piper, & C. Mora (Eds), Palgrave Handbook of Gender and Migration: Global Perspectives, (pp.137-149). Palgrave Macmillan. Book Chapter
2021
Chirakranont, R., & Sunanta, S. (2021) "Craft beer tourism in Thailand: A research note. Tourism Analysis, 26(2-3), 237-239(3). https://doi.org/10.3727/108354221X16079839951493 _* Research note [Scopus/SJR Q2]
2015
Patoo Cusripituck and Jitjayang Yamabhai. (2015). A Critical Reflection of Pedantic Approach to Community-based Art Learning in Urban Context. Journal of Asian Critical Education, 3.1.
2015
Sunida Siwapathomchai. (2015). Children's New Media Practice: Preliminary Study on Child-Parent Negotiations in Thai families. Journal of Asian Critical Education, 3.1.
2015
Nuntiya Doungphummes. (2015). Intercultural Competence through Teaching Practicum in Thailand : A Reflexive Account of Australian Preservice Teachers. Journal of Asian Critical Education, 3.1.
2015
Tiamsoon Sirisrisak. (2015). The Urban Debelopment and Heritage Contestation of Bangkok's Chinatown. Peter Van Der Veer (Ed). HADBOOK OF RELIGION AND THE ASIAN CITY Aspiration and Urbanization in the Twenty-First Century, P.168-445. Cailfornia: University of California Press.
2015
Tiamsoon Sirisrisak. (2015). Reconsidering the interpretation of WWII shared-heritage in Thailand. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 5(1), 30-42.
2015
Thithimadee Arphattananon. (2015). How Does the Current Wave of Globalization Affect Thailand's Curriculum? Teaching Social Studies under AEC and ASEAN Community. The Journal of Social Studies Education, 4, 17-33.
2015
Suwilai Premsrirat and Nattamon Tojanakul. (2015). Chong. The Handbook of Austroasiatic Languages: Grammars And Sketches Of The Worlds Languages Mainland And Insular South East Asia, Brill, Mathias Jenny and Paul Sidwell (eds.), pp.603-640.
2015
Suwilai Premsrirat. (2015). Patani Malay in Thai education. In Education in Languages of Lesser Power: Asia-Pacific Perspectives, Volker, Craig Alan and Fred E. Anderson (eds.), pp.91–110.
2015
Kazuharu Yamamoto. (2015). Issues and Perspectives on Multilingualism for Language Supports in Japan [in Japanese], In M. Makiko and N. Minoru (Eds.), Community Interpreting. (pp. 171-175). Tokyo: Misuzu.
2014
Deepadung, S., Rattanapitak, A., & Buakaw, S. (2014). Dara'ang Palaung. Mathias Jenny and Paul Sidwell (Eds.), The Handbook of Austroasiatic Languages, Vol 2 (pp.1065-1103). Boston: Brill.
2014
Siripen Ungsitipoonporn. (2014). Affixation And Compounding In Hakka. dialectologia, 13, 87-105.
2014
2014
Somsonge Burusphat, Narong Ardsamiti, Sumittra suraratdecha and Jitjayang Yamabhai. (2014). Ethnic Tourism Development in Thailand: The Case of the Black Tai. The Journal of Lao Studies, 5(1), 108-125.
2014
Sophana Srichampa. (2014). Hindus in the globalised Thai society. Voice of Intellectual Man An International Journal, 4(2), 31-52.
2014
Kwanchit Sasiwongsaroj, Taizo Wada, Kiyohito Okumiya, Hissei Imai, Yasuko Ishimoto, Ryota Sakamoto, Michiko Fujisawa, Yumi Kimura, Wen-ling Chen, Eriko Fukutomi and Kozo Matsubayashi. (2014). Buddhist social network and health in old age: A study in central Thailand. Geriatrics & Gerontology International, 1-9.
2014
Suwilai Premsrirat. (2014). Redefining "Thainess": Embracing Diversity, Preserving Unity. : Contemporary Socio-Cultural and Political Perspectives in Thailand, Springer, 3-22.
2014
Sophana Srichampa. (2014). Thai Amulets: Symbol of the Practice of Multi-faiths and Cultures. : Contemporary Socio-Cultural and Political Perspectives in Thailand, Springer, 49-64.
2014
Sumittra Suraratdecha. (2014). Language and Cultural Rights in the Ethnic Revival Movement of the Black Tai in Khaoyoi, Petchaburi. : Contemporary Socio-Cultural and Political Perspectives in Thailand, Springer, 237-252.
2014
Saowapa Pornsiripongse, Kwanchit Sasiwongsaroj and Pacharin Ketjamnong. (2014). Buddhist Temple: A Religious Capital Approach for Preparing Thailand Toward the Aging Society. : Contemporary Socio-Cultural and Political Perspectives in Thailand, Springer, 65-82.
2014
Kwanchit Sasiwongsaroj. (2014). Irregular Migrant Workers from Cambodia, Laos, and Myanmar in Thailand: Trends, Policies, and the Difficulties They Face. Southeast Asian Mobility Transitions: Issues and Trends in Migration and Tourism : Vienna, Edited by Karl Husa, Akexander Trupp, and Helmut Wohlschlagl, 54-82.
2014
Somsonge Burusphat. (2014). Plant-Based Numeral Classifiers In Tai Dam. Journal of the Southeast Asian Linguistics Society (JSEALS), 7, 52-63.
2013
Somsonge Burusphat . (2013). The Language Shift In Progress of Thai Song. Journal of the Southeast Asian Linguistics Society (JSEALS), 6, 19-34.
2013
Sujaritlak Deepadung. (2013). Personal Pronouns in Palaung Dialects. SIL Language and Culture Documentation and Description 22, www.sil.org/resources/archives/53845.
2013
PATTAMA Patpong. (2013). Thematic progression of Thai Song Dam folktales. Journal of the Southeast Asian Linguistics Society (JSEALS), 6, 189-215.
2013
Singhanat Nomnian. (2013). Thai Cultural Aspects in English Language Textbooks in a Thai Secondary School. Veridian E-Journal, 6(7), 13-30.
2013
Sirijit Sunanta and Leonora C. Angelesb*. (2013). From rural life to transnational wife: agrarian transition, gender mobility, and intimate globalization in transnational marriages in
northeast Thailand.
Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography, 1–19.
2013
Siripen Ungsitipoonporn. (2013). Constructions and Funciions of Particle ?a4呀in Hakka. The International Journal of East Asian Studies, 18(1), 49-62.
2013
2013
2013
Alexander Horstmann. (2013). Chapter Five Performing multi-Religious Ritual in Southern Thailand: Polyphony, Contestation, and Transgression. Faith in the Future understanding the Revitalization of Religions  and Cultural Traditions in Asia (Social Sciences in Asia), 32, 91-100.
2013
Thomas Reuter and Alexander Horstmann. (2013). Chapter One Religious and Cultural Revitalization: A Post-Modern Phenomenon?. Faith in the Future understanding the Revitalization of Religions  and Cultural Traditions in Asia (Social Sciences in Asia), 32, 1-14.
2013
Sirijit Sunanta. (2013). Chapter 11 Gendered Nation and Classed Modernity: ThePerceptions of Mia Farang (Foreigners'Wives) in Thai Society. Cleavage,Connection and Conflict in Rural, Urban and Contemporary Asia, 183-199.
2013
Sirijit Sunanta. (2013). Negotiating with the Center: Diversity and Local Cultures in Thailand. Rights to Culture: Heritage, Language and Community in Thailand, Edited by Coeli Barry, 163-187.
2013
Alexandra Denes and Tiamsoon Sirisrisak. (2013). A Rights-Based Approach to Cultural Heritage Management at the Phanom Rung Historical Park in Northeast Thailand. Rights to Culture: Heritage, Language and Community in Thailand, Edited by Coeli Barry, 27-58.
2012
Tiamsoon Sorisrisak. (2012). Concept and practice of cultural landscape protection in Thailand. Managing Cultural Landscapes, Edited by Ken Taylor, Jane Lennon, , 173 - 191.
2012
Somsonge Burusphat and Qin Xiaohang. (2012). Zhuang Word Structure. Journal of Chinese Linguistics, 40(1), 56-83.
2012
Chotchoungchatchai, S., Saralamp, P., Jenjittikul, T., Pornsiripongse, S. and Prathanturarug, S.(2012). Medicinal plants used with Thai Traditional Medicine in modern healthcare services: A case study in Kabchoeng Hospital, Surin Province, Thailand . Journal of Ethnopharmacology, 141 (1), 193-205.
2012
Kwanchit Sasiwongsaroj, Saowapa Pornsiripongse, Yongyuth Burasith, Patcharin Ketjamnong and Nutarat Koosakulrat. (2012). Buddhist Temple: The Well-being Space for the Aged in Thailand. Journal of Population and Social Studies, 20 (2), 2-19.
2012
Somsonge Burusphat . (2012). Tones of Thai Song Varieties. Journal of the Southeast Asian Linguistics Society (JSEALS), 5, 32-48.
2012
Suwilai Premsrirat and Uniansasmita Samoh. (2012). Planning and Implementing Patani Malay in Bilingual Education in Southern Thailand. Journal of the Southeast Asian Linguistics Society (JSEALS), 5, 85-96.
2012
Singhanat Nomnian. (2012). Exploring Thai EFL Teachers' Reflections on Teaching English Pronunciation at a Primary School Level. The Journal for ESL Teachers and Learners, 1, 47-54.
2012
Alexander Horstmann. (2012). Manora Ancestral Beings, Possession and Cosmic Tejuvenation in Southern Thailand. Anthropos, 107, 103-114. (ผลงานของวิทยาลัยศาสนศึกษา)
2012
Alexander Horstmann. (2012). ÉCHANGES DE GESTUELLES RELIGIEUSES DANS L'ESPACE RITUEL Performance des traditions rituelles et négociation des frontières entre les communautés dans le bassin du lac Songkhla, en Thaïlande du Sud. ANTHROPOLOGIE DU GESTE, Volume 36, numéro 3, 117-136. (ผลงานของวิทยาลัยศาสนศึกษา)

National

2564
ธีรพงษ์ บุญรักษา นันทิยา ดวงภุมเมศ และกรญาณ์ เตชะวงศ์เสถียร. (2564). สมรรถนะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร, 16(1), 143-162. [TCI 1]
2564
Vithaya Chaidee, Kwanchit Sasiwongsaroj. (2021). Personal suffering or social suffering: The experiences of workers in the industrial sector who have a permanent incapacity from work injury. Journal of Language and Culture, 40(1), 32-52. [TCI 1]
2564
คุณากร คงจันทร์ นันทิยา ดวงภุมเมศ และสิรินทร พิบูลย์ภานุวัธน์. (2564). มารยาทการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของคนไทย. วารสารปาริชาต. 34(1), 155-175. [TCI 1]
2564
เรณู เหมือนจันทร์เชย. (2564). วัฒนธรรมการทำงานของชาวเมียนมาและชาวไทยในบริษัทไทยในประเทศเมียนมา. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 15(3), 151-166. [TCI 1]
2564
ณรงเดช พันธะพุมมี และธานินทร ลิมปิศิริ. (2564). หัวเลี้ยวการแปลศึกษาสู่การอพยพย้ายถิ่นในยุโรป. วารสารยุโรปศึกษา, 27(1), 1-41. [TCI 2]
2564
นวพฤกษ์ รื่นเริง และ สิงหนาท น้อมเนียน (2564). การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง: กรณีศึกษานักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย. วารสารสหศาสตร์, 21(1), 110-119. [TCI 2]
2558
2558
โสภนา ศรีจำปา. (2558). พระคเณศ อมตะเทพอินเดียสู่สังคมไทยในมิติภาษาและวัฒนธรรม. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย, 35(1), 33-60.
2557
ดวงพร คำนูณวัฒน์. (2557). ภาษาและวัฒนธรรม : หลักประกันของสังคมสุขภาวะ. ภาษาและวัฒนธรรม : หลักประกันของสังคมสุขภาวะ (หน้า 3-27). กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิ้ง เมท.
2557
สุนิดา ศิวปฐมชัย, มยุรี ถาวรพัฒน์, วีรานันท์ ดรงสกุล และ สุมิตรา สุรรัตน์เดชา. (2557). "พลังภาษาและวัฒนธรรม" เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมอยู่สบาย. ภาษาและวัฒนธรรม : หลักประกันของสังคมสุขภาวะ (หน้า 29-62). กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิ้ง เมท.
2557
สุนิดา ศิวปฐมชัย, มยุรี ถาวรพัฒน์, วีรานันท์ ดรงสกุล และ สุมิตรา สุรรัตน์เดชา. (2557). "พลังภาษาและวัฒนธรรม" เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมอยู่สบาย. ภาษาและวัฒนธรรม : หลักประกันของสังคมสุขภาวะ (หน้า 29-62). กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิ้ง เมท.
2557
อิสระ ชูศรี, ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร, ศิริจิต สุนันต๊ะ, มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์, กุมารี ลาภอาภรณ์ และ อัฉราภรณ์ ถาวรพัฒน์. (2557). ความมั่นคงทางอาหารและการสืบสานวัฒนธรรมการกินของกลุ่มชาติพันธุ์. ภาษาและวัฒนธรรม : หลักประกันของสังคมสุขภาวะ (63-86). กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิ้ง เมท.
2557
โสภนา ศรีจำปา, เอี่ยม ทองดี และ เรณู เหมือนจันเชย. (2557). การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนพลัดถิ่นชาวจีน อินเดีย และพม่า : กรณีศึกษาประเทศไทย. ภาษาและวัฒนธรรม : หลักประกันของสังคมสุขภาวะ (115-148). กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิ้ง เมท.
2557
นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร, เสาวภา พรสิริพงษ์, ยงยุทธ บุราสิทธิ์ และ วาฑิตต์ ดุริยอังกูร . (2557). การทูตภาคประชาชนกับการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ชายแดนไทย - พม่า . ภาษาและวัฒนธรรม : หลักประกันของสังคมสุขภาวะ (149-174). กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิ้ง เมท.
2557
ถนอมศรี เปลี่ยนสมัย, และ ชัชพร อุตสาหพงษ์. (2557). กระบวนการเสริมศักยภาพผู้นำท้องถิ่นในการทำงานข้ามวัฒนธรรม. ภาษาและวัฒนธรรม : หลักประกันของสังคมสุขภาวะ (175-194). กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิ้ง เมท.
2557
ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์, สิรินทร พิบูลภานุวัธน์, ธีรพงษ์ บุญรักษา และ ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์. (2557). สมรรถนทางวัฒนธรรม : ความสามารถในการจัดการความต่างทางวัฒนธรรม เพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย. ภาษาและวัฒนธรรม : หลักประกันของสังคมสุขภาวะ (87-114). กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิ้ง เมท.
2557
เชาวน์มนัส ประภักดี, พัชรินทร์ เกตุจำนงค์ และ นฤมล วงษ์เดือน. (2557). เรื่องเล่าจากประสบการณ์. ภาษาและวัฒนธรรม : หลักประกันของสังคมสุขภาวะ (221-257). กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิ้ง เมท.
2557
สุจริตลักษณ์ ดีผดุง . (2557). บทสนทนากับการวิเคราะห์การสนทนาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 33(1), 81-97.
2557
อิสระ ชูศรี. (2557). "เบี้ย" บนกระดานการเมือง: อุปลักษณ์และการผสานมโนทัศน์ในกวีนิพนธ์. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2(1), 13-24.
2557
2557
เสาวภา พรสิริพงษ์, ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ และ ยงยุทธ บุราสิทธิ์. (2557). วัดในพุทธศาสนากับความพร้อมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 33(1), 99-125.
2557
Singhanat Nomnian. (2014). English as the ASEAN lingua franca in Thai Higher Education. Veridian E-Journal, 7(4), 75-84.
2557
Singhanat Nomnian. (2014). Thai Entrepreneurs' Needs of English Languagefor Raft Service Business. Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts, 14(3), 101-128.
2557
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร. (2557). การฟื้นฟูอาหารพื้นบ้านจีนแคะ(ฮากกา) ห้วยกระบอก: สิ่งท้าทายในภาวการณ์ที่สวนกระแส. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย, 34(3), 43-64.
2557
เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล, กุศล สุนทรธาดา, เสาวภา พรสิริพงษ์, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, พัตธนี วินิจจะกูล, วราพร ศรีสุพรรณ และ สุพัตรา ศรีวณิชชากร. (2557). การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, 8(2), 120-131.
2557
2556
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร. (2556). ความหมายและอัตลักษณ์ของจีนฮากกา. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย, 33(1), 215-240.
2556
สิรินทร พิบูลภานุวัธน์ และ นันทิยา ดวงภุมเมศ. (2556). ความเชื่อถือและไว้วางใจของผู้ชมต่อ ‘ไทยพีบีเอส’ ในฐานะสื่อสาธารณะ. วารสารศาสตร์, 6(3), 121-141.
2556
ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์. (2556). ท้องถิ่นภาคกลางท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง: บทสังเคราะห์จากโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลาง. วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 30(2), 108-132.
2556
2556
ศิริจิต สุนันต๊ะ. (2556). สถานการณ์โต้แย้งเรื่องพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 32(1), 5-30.
2556
2556
2556
โสภนา ศรีจำปา. (2556). เงินตราเวียดนามในมิติภาษาและวัฒนธรรม. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ฉบับพิเศษ พิพิธทัศนาภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม, 3-47.
2556
เสาวภา พรสิริพงษ์. (2556). การทูตภาคประชาชน: จากพรมแดนรัฐชาติสู่พรมแดนวัฒนธรรม. วารสารสังคมลุ่มนํ้าโขง, 9 (3), 101-122.
2556
สมทรง บุรุษพัฒน์. (2556). การแปรและการเปลี่ยนแปลงวรรณยุกต์ไทดำ. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 32(2), 19-41.
2556
สุวิไล เปรมศรีรัตน์. (2556). ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนา: ฟื้นคน ฟื้นภาษา ในภาวะวิกฤต. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 32(2), 5-18.
2556
ณรงค์ อาจสมิติ. (2556). รัฐชาติ ชาติพันธุ์ และอัตลักษณ์ไทดำ. วารสารสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, 31(2), ยังไม่ระบุหน้า. (อยู่ระหว่างพิมพ์).
2556
ยงยุทธ บุราสิทธิ์ และ เสาวภา พรสิริพงษ์. (2556). บทบาทของพระสงฆ์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนไทย-กัมพูชา. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,16, 342-350.
2556
โสภนา ศรีจำปา. (2556). ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนในยุคโลกาภิวัฒน์: ความท้าทายของประเทศไทย. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 16, 393-406.
2556
เทียมสูรย์  สิริศรีศักดิ์. (2556). บทวิเคราะห์ พ.ร.บ. ว่าด้วยมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้. วารสารเมืองโบราณ, 39 (4), 148-153.
2556
อภิรัฐ คําวัง. (2556). เงินรูปีอินเดียในประวัติศาสตร์ล้านนา. วารสารสังคมศาสตร์, 9 (1), 9-51.
2556
นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร. (2556). ผ้ากระเนียว ศาลปะกำ อำนาจผู้หญิงกวย. ด้วยรัก เล่มที่ 5 : ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม : หนังสือรวมบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรม นานาชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น, 209-224.
2556
ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์. (2556). นางห่มเมือง แม่ต้นแบบของคนไทลุ่มแม่น้ำพรหมบุตรและแม่น้ำโขง. ด้วยรัก: หนังสือรวมบทความในโอกาส ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา อายุ 72 ปี (เล่มที่ 2: ชนชาติไท) :กรุงเทพฯ บริษัท สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด 448 น.
2555
เทียมสูรย์  สิริศรีศักดิ์. (2555). อนุสัญญาเพื่อการปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่ไม่ใช่กายภาพ. วารสารเมืองโบราณ, 38 (2), 118-125.
2555
ธีรอาภา บุญจันทร์, เสาวภา พรสิริพงษ์ และ ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์.(2555). การจำลองวัตถุทางพิพิธภัณฑ์สำหรับคนตาบอด. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย, 32 (1), 107-114.
2555
กุลรัศมิ์ พรมไธสง, ภูษิตา อินทรประสงค์, จรรยา ภัทรอาชาชัย และ ธีรพงษ์ บุญรักษา.(2555). วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อบรรยากาศองค์การตามความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ ในโรงพยาบาลศิริราช. วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา, 10 (1), 55-62.
2555
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร และ กัญญภัคร์ อาจหาญ.(2555). การใช้ภาษาแม่เป็นสื่อในการสอนในประเทศไทย: มีผลกระทบอย่างไรกับพฤติกรรมของเด็กจีนยูนนาน. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา, 4 (8), 119-128.
2555
Duangporn Kamnoonwatana, Sunida Siwapathomchai and Niyanan Sampao-ngern. (2012). Local Health Communication. Journal of Humanities and Social Sciences, 1 (1), 61-85.
2555
เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์. (2555). ข้อคิดจากอุทกภัย 2554 เพื่อการวางแผนรับมือภัยพิบัติ. วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร, 8(2), 1-22.
2555
Alexander Horstmann. (2555). การประนีประนอมความทุกข์ทนของผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงและภาพตัวแทนสิทธิของพวกเขา. วารสารสังคมศาสตร์ (สลายเส้นแบ่งพรมแดนไทย-พม่า) , 24(1-2), 243-282.
2555
พรพรรณ กาญจนาธิวัฒน์. (2555). ภาพตัวแทนของผู้หญิงสมัยใหม่ในสื่อบันเทิงไทย: บทวิเคราะห์จากภาพยนต์เรื่อง "รถไฟฟ้ามาหานะเธอ" และ ละครโทรทัศน์เรื่อง "สูตรเสน่หา". วารสารเพศวิถีศึกษา, 2, 115-140.
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
RILCA Research Fellowship   |   MOU และ MOA   |   Academic Mobility Programme   |   Scholarships for Visiting Professors or Scholars

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   |   SDGs