มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
ผลงานวิชาการ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  วิจัย  >  ผลงานวิชาการ > บทความตีพิมพ์เผยแพร่
 
บทความตีพิมพ์เผยแพร่
 
2564 (2021)     |     2558 (2015)     |     2557 (2014)     |     2556 (2013)     |     2555 (2012)
 

International

2015
Patoo Cusripituck and Jitjayang Yamabhai. (2015). A Critical Reflection of Pedantic Approach to Community-based Art Learning in Urban Context. Journal of Asian Critical Education, 3.1.
2015
Sunida Siwapathomchai. (2015). Children's New Media Practice: Preliminary Study on Child-Parent Negotiations in Thai families. Journal of Asian Critical Education, 3.1.
2015
Nuntiya Doungphummes. (2015). Intercultural Competence through Teaching Practicum in Thailand : A Reflexive Account of Australian Preservice Teachers. Journal of Asian Critical Education, 3.1.
2015
Tiamsoon Sirisrisak. (2015). The Urban Debelopment and Heritage Contestation of Bangkok's Chinatown. Peter Van Der Veer (Ed). HADBOOK OF RELIGION AND THE ASIAN CITY Aspiration and Urbanization in the Twenty-First Century, P.168-445. Cailfornia: University of California Press.
2015
Tiamsoon Sirisrisak. (2015). Reconsidering the interpretation of WWII shared-heritage in Thailand. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 5(1), 30-42.
2015
Thithimadee Arphattananon. (2015). How Does the Current Wave of Globalization Affect Thailand's Curriculum? Teaching Social Studies under AEC and ASEAN Community. The Journal of Social Studies Education, 4, 17-33.
2015
Suwilai Premsrirat and Nattamon Tojanakul. (2015). Chong. The Handbook of Austroasiatic Languages: Grammars And Sketches Of The Worlds Languages Mainland And Insular South East Asia, Brill, Mathias Jenny and Paul Sidwell (eds.), pp.603-640.
2015
Suwilai Premsrirat. (2015). Patani Malay in Thai education. In Education in Languages of Lesser Power: Asia-Pacific Perspectives, Volker, Craig Alan and Fred E. Anderson (eds.), pp.91–110.
2015
Kazuharu Yamamoto. (2015). Issues and Perspectives on Multilingualism for Language Supports in Japan [in Japanese], In M. Makiko and N. Minoru (Eds.), Community Interpreting. (pp. 171-175). Tokyo: Misuzu.

National

2558
2558
โสภนา ศรีจำปา. (2558). พระคเณศ อมตะเทพอินเดียสู่สังคมไทยในมิติภาษาและวัฒนธรรม. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย, 35(1), 33-60.
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน