การอบรม “อักษรไทลื้อใหม่”

วันที่จัด :

21 Sep 2024

วันที่สิ้นสุด :

28 Sep 2024

รูปแบบการอบรม :

Virtual

วิทยากรโดย
อ. หน่อหล้า เหยียน อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ค่าลงทะเบียน  1,000  บาท/คน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQBqexxz48edHIayCdHWt5Bs7RU_DKtsjnLK1e0ZHBD1SWBw/viewform