Activity Calendar

Home > News & Events > Activity Calendar

Activity Calendar

UPCOMING EVENT

UPCOMING EVENT
  • All
  • UPCOMING
17
Jun

โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “เทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ” รุ่นที่ 26

  • Events
หลักการสอน แนวคิดเรื่องการสอนภาษาไทยฯ การกำหนดหลักสูตร จิตวิทยาการสอน การออกแบบการสอน การใช้สื่อการสอน
Activity Date17 Jun 2023
Activity Time09:00
Activity VirtualVirtual
20
Jun

การแปลภาษาเมียนมาระดับพื้นฐาน รุ่น 2 ระดับ 2

  • Events
หลักสูตรออนไลน์ รุ่นที่ 2 ระดับ : 2 (จำนวน 24 ชม.) 20 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2566 อบรมอังคารและพฤหัสบดี เวลา 19.00-21.00
Activity Date20 Jun 2023
Activity Time19:00
Activity VirtualVirtual
04
Jul

ภาษาเมียนมาเพื่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่น 3 ระดับ 2

Activity Date4 Jul 2023
Activity Time18:00
Activity VirtualVirtual
12
Jul

โครงการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตามรอยเชียงแสนสู่ดินแดนทวาราวดี 3 แห่ง ณ ราชบุรี

  • Events
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ช่วงเวลาตั้งแต่ 08.30-16.00 น. Package สำหรับ 1 ท่าน เพียง 1,590 ราคานี้รวมค่าเดินทางทุกอย่างแล้ว
05
Aug

โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “เรียนภาษาลาวระยะสั้น 2 วันก็อ่านได้” รุ่นที่ 26

  • Events
ความสำคัญของภาษาลาว วัฒนธรรมลาว อุปนิสัย การพูด (การทักทาย/คำสรรพนาม/คำลงท้าย/มารยาทในการสนทนา) ฝึกออกเสียงสำเนียงถิ่น เรียนอักขระลาว พยัญชนะ/สระ/วรรณยุกต์ ฝึกเขียนและอ่านการประสมอักขระให้เป็นคำ การอ่…
Activity Date5 Aug 2023
Activity Time09:00
Activity VirtualVirtual
15
Aug

ภาษาเมียนมาเบื้องต้น รุ่น 6 ระดับ 1

  • Events
การออกเสียง พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ คำควบกล้ำ การแต่งประโยคคำถาม การแต่งประโยคคำตอบ การแต่งประโยคปฏิเสธ คำนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ คำคุณศัพท์ การแนะนำตัว ประโยคคำสั่งต่าง ๆ คำศัพท์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั่ว…
Activity Date15 Aug 2023
Activity Time18:00
Activity VirtualVirtual
17
Oct

ภาษาเมียนมาเบื้องต้น รุ่น 6 ระดับ 2

  • Events
การออกเสียง พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ คำควบกล้ำ การแต่งประโยคคำถาม การแต่งประโยคคำตอบ การแต่งประโยคปฏิเสธ คำนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ คำคุณศัพท์ การแนะนำตัว ประโยคคำสั่งต่าง ๆ คำศัพท์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั่ว…
Activity Date17 Oct 2023
Activity Time18:00
Activity VirtualVirtual