ปฏิทินกิจกรรม

หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปฏิทินกิจกรรม

Activity Calendar

UPCOMING EVENT

UPCOMING EVENT
  • All
  • อื่น ๆ
  • UPCOMING
26
May

การวิเคราะห์เสียงวรรณยุกต์ด้วยโปรแกรม PRAAT

  • Events
วิทยากรโดย • ดร.ยุทธพร นาคสุข อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาศาสตร์ สถาบันฯ • นายศักดิ์นรินทร์ พิมพ์วันคำ นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรภาษาศาสตร์ สถาบันฯ
Activity Date26 พ.ค. 2024
Activity Time09:00
Activity VirtualVirtual
08
Jun

การอบรม “อักษรธรรมล้านและอักษรไทลื้อเก่า”

  • Events
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร นาคสุข อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาศาสตร์ สถาบันฯ
Activity Date8 มิ.ย. 2024
Activity Time09:00
Activity VirtualVirtual
25
Jun

การอบรม “ภาษาเมียนมาเบื้องต้น” รุ่นที่ 7

  • Events
โดย Miss Lwan Po ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา ของสถาบันฯ
Activity Date25 มิ.ย. 2024
Activity Time18:00
Activity VirtualVirtual
25
Jun

เสวนาเล่าเรื่อง “แลลาว ลอดเลนส์”

  • Events
วิทยากร อาจารย์วีระพงศ์ มีสถาน นักปฏิบัติการวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) และผู้เชี่ยวชาญภาษาและวัฒนธรรมลาว ดำเนินรายการโดย อาจารย์วาทิตต์ ดุริยอังกูร
06
Jul

การอบรม “อักษรไทลื้อใหม่”

  • Events
วิทยากรโดย อ. หน่อหล้า เหยียน อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
Activity Date6 ก.ค. 2024
Activity Time09:00
Activity VirtualVirtual
29
Oct

การอบรม “ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อความหมายอย่างเป็นทางการ”

  • Events
โดย Miss Lwan Po ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา ของสถาบันฯ
Activity Date29 ต.ค. 2024
Activity Time18:00
Activity VirtualVirtual