ปฏิทินกิจกรรม

หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปฏิทินกิจกรรม

Activity Calendar

UPCOMING EVENT

UPCOMING EVENT
 • All
 • မြန်မာ
 • ພາສາລາວ
 • ภาษาไทย
 • อื่น ๆ
 • UPCOMING
08
Dec

การบรรยายพิเศษ “แรงบันดาลใจในการทำธุรกิจไทย-จีน”

 • Events
โดย อ.หลิว ฉิน (CEO Entertainment Thailand and CEO Hanyu Education Consultant)
Activity Date8 ธ.ค. 2023
Activity Time13:30
Activity Location
08
Dec

งาน “ริลก้า เธียเตอร์” @มหิดล ศาลายา

 • Events
พบกับกิจกรรมในงาน • ฉายหนังกลางแปลงพร้อมพากย์สด เรื่อง “แก๊งม่วนป่วนเยาวราช” โดย อาเกียงศักดิ์ เหรียญทอง ตำนานนักแสดง นักพากย์ และทีมพากย์มาสเตอร์สตูดิโอ • เสวนาสาธารณะ หัวข้อ “การปรับตัวของหนังกลา…
17
Dec

การบรรยายสาธารณะออนไลน์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “ความหมายของสัญญะผ่านการบูชาของฮินดู”

 • Events
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Activity Date17 ธ.ค. 2023
Activity Time13:00
Activity VirtualVirtual
17
Feb

โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “เทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ”

 • Events
หลักการสอน แนวคิดเรื่องการสอนภาษาไทยฯ การกำหนดหลักสูตร จิตวิทยาการสอน การออกแบบการสอน การใช้สื่อการสอน
Activity Date17 ก.พ. 2024
Activity Time09:00
Activity VirtualVirtual
19
Feb

3rd LINC 2024 Virtual International Conference

Activity Date19 ก.พ. 2024
Activity Time09:00
Activity VirtualVirtual
14
May

ภาษาเมียนมาเพื่อการบริหารองค์กรในโรงงาน

 • RILCA Package Courses
การทักทาย / การถามชื่อ ถามครอบครัว การแต่งประโยค ในการสื่อสาร คำศัพท์ที่ใช้ในปฏิบัติงานทั่วไป คำศัพท์ร่างกาย /ความเจ็บป่วย เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวของ เครื่องแต่งกาย ตัวเลข วัน/ เวลา สี ประโยคคำถามต…
Activity Date14 พ.ค. 2024
Activity Time18:00
Activity VirtualVirtual
14
May

ภาษาเมียนมาเพื่อการบริหารองค์กรในโรงงาน รุ่นที่ 4

 • RILCA Package Courses
การทักทาย / การถามชื่อ ถามครอบครัว การแต่งประโยค ในการสื่อสาร คำศัพท์ที่ใช้ในปฏิบัติงานทั่วไป คำศัพท์ร่างกาย /ความเจ็บป่วย เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวของ เครื่องแต่งกาย ตัวเลข วัน/ เวลา สี ประโยคคำถามต…
Activity Date14 พ.ค. 2024
Activity Time18:00
Activity VirtualVirtual
09
Oct

โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “เรียนภาษาลาวระยะสั้น 2 วันก็อ่านได้” รุ่นที่ 27-29

 • RILCA Package Courses
ความสำคัญของภาษาลาว วัฒนธรรมลาว อุปนิสัย การพูด (การทักทาย/คำสรรพนาม/คำลงท้าย/มารยาทในการสนทนา) ฝึกออกเสียงสำเนียงถิ่น เรียนอักขระลาว พยัญชนะ/สระ/วรรณยุกต์ ฝึกเขียนและอ่านการประสมอักขระให้เป็นคำ การอ่…
Activity Date9 ต.ค. 2024
Activity Time09:00
Activity VirtualVirtual