เรือนไทยมหิดล


เรือนไทยมหิดล เป็นเรือนหมู่ 5 หลัง มีชานแล่นถึงกันตลอด และมีศาลาริมน้ำอีก 1 หลัง ได้ปลูกตามแบบแผนของเรือนคหบดีภาคกลาง ในชั้นต้นได้รับเงินบริจาคจากคุณระเบียบ คุณะเกษม เป็นทุนในการก่อสร้าง จึงขอความอนุเคราะห์ใช้เป็นชื่อเรียกเรือนไทยเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านผู้บริจาคว่า “อาคารระเบียบ คุณะเกษม”

ตัวอาคารได้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์มากขึ้น ในห้องโถงของเรือนประธาน ใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการ ห้องบรรยาย เสวนา หรือเป็นห้องจัดพิธีกรรมทางศาสนา ส่วนบริเวณชานและเรือนขวาง ใช้เป็นที่แสดงศิลปวัฒธรรม ผู้ชมสามารถนั่งชมการแสดงและดื่มด่ำกับบรรยากาศวิถีไทย ด้วยแมกไม้ที่ร่มรื่นอยู่อยู่ล้อมรอบ ด้านข้างเรือนไทยมหิดลยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ต้นสะแกทุ่งขนาดใหญ่ที่เกิดตามธรรมชาติ ซึ่งหาดูได้ยากในชุมชนเมือง อีกทั้งยังมีหมู่นกท้องถิ่นและนกป่าได้โผผินบินแวะเวียนให้ได้พบเห็นอยู่เสมอ

เรือนไทยมหิดลจึงเป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวมหิดล สมดังกับคำของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่ได้ทราบว่า มหาวิทยาลัยมหิดลได้สร้างเรือนไทยไว้ให้เป็นศึกษาเรียนรู้ โดยกล่าวว่า “ก็ดีแล้ว แม้ไม่คิดใช้ประโยชน์อะไร ก็ยังสมควรสร้างไว้ ต่อไปจะไม่มีคนสร้างได้”

นับแต่เริ่มก่อสร้างจวบจนปัจจุบัน เรือนไทยมหิดลอยู่ในความดูแลรักษาของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชมและพักผ่อนหย่อนใจได้

สถานที่ตั้ง :
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาทำการ :
08.30 – 16.30 น. (วันจันทร์ – ศุกร์)

ติดต่อ :
คุณอนุรักษ์ ก้านจันทร์
โทร. 0-2800-2308-14 ต่อ 3104, 084-439-4164

Email :
mai_fine@hotmail.com