พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรม

วันที่จัด :

18 Jul 2024

วันที่สิ้นสุด :

18 Jul 2024

รูปแบบการอบรม :

Onsite

ครูผู้ประกอบพิธี : ครูวาทิตต์ ดุริยอังกูร

รายละเอียดกำหนดการ
https://drive.google.com/file/d/1ogVUcv-cWOvZlypLp1_gfWxgkgIcyoNr/view?usp=drivesdk

หมายเหตุ : แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย