การอบรม “ภาษาเมียนมาเบื้องต้น” รุ่นที่ 7

วันที่จัด :

25 Jun 2024

วันที่สิ้นสุด :

15 Oct 2024

รูปแบบการอบรม :

Virtual

โดย Miss Lwan Po ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา ของสถาบันฯ

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ทาง https://shorturl.asia/m2Yb8
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ โทร: 098-143-2308 หรือ E-mail: wassana.sua@mahidol.edu