การอบรม “ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อความหมายอย่างเป็นทางการ”

วันที่จัด :

29 Oct 2024

วันที่สิ้นสุด :

28 Nov 2024

รูปแบบการอบรม :

Virtual

โดย Miss Lwan Po ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา ของสถาบันฯ

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ทาง https://shorturl.asia/m2Yb8
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ โทร: 098-143-2308 หรือ E-mail: wassana.sua@mahidol.edu