Viet Hoc-Vietnamese Studies Volumn 1 No. 4


Research Institute for Languages ​​and Cultures of Asia Mahidol University

Year :

2542

Media :

สารบัญ

 • ปีใหม่ชื่อปีอะไร? (กวี๊เห่า)
 • เต๊ด เงวียน ด๊าน มีตั้งแต่เมื่อไร (โสภนา ศรีจำปา)
 • วันเต๊ดมีประเพณีต่างๆ อะไร?
 • เรื่องบั๊ญจึง บั๊ญ สั่ย (โสภนา ศรีจำปา)
 • ขับไล่ศัตรูในวันเต๊ด (ลุงเจา)
 • คำอวยพรปีใหม่ (เตริ่น เต๊ เซือง)
 • ช่างเขียนอักษร (ทวี สว่างปัญญางกูร)
 • ฤดูใบไม้ผลิกลับมา (ทวี สว่างปัญญางกูร)
 • ฝนในฤดูใบไม้ผลิ (เหงวียน บิ๊ง)
 • เหงวียน อ๊าย ก๊วก-โฮจิมินห์ (เพ็ญพงา ริวัฒนา)
 • ทัศนียภาพประเทศเวียดนาม
 • ดอกบัวในสระหยก (เฟือง เถี่ยน)
 • ข่าวจากสถาบันฯ