เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน้าแรก > เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

SDGs


เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าโลกจะดีขึ้นภายในปี 2573. เป้าหมายเหล่านี้คือการเรียกร้องให้มีการดำเนินการเพื่อยุติความยากจน ปกป้องโลก และทำให้ทุกคนมีความสงบสุขและความมั่งคั่ง. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีแนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับทุกประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญในการพัฒนาของตนเอง เราควรจะเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการปรับปรุงชีวิตสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป

ความสอดคล้องของ RILCA กับ SDGs 17 ประการ