Viet Hoc-Vietnamese Studies Volumn 7 No. 19


Research Institute for Languages ​​and Cultures of Asia Mahidol University

Year :

2547

Media :

สารบัญ

  • อาจารย์ทวี สว่างปัญญางกูร ได้รับอิสริยาภรณ์จากเวียดนาม
  • สำนักข่าวแห่งแรกของเวียดนามในกรุงเทพฯ เมื่อ 58 ปีที่ผ่านมา (โก๋ ลาย ฮี)
  • บั่งเหวียด ซีไรต์เวียดนามปี 2003 (ฮวาแซน)
  • จำพรรษา (ฮวามาย)
  • จามปาปัจจุบัน (ทวี สว่างปัญญางกูร)