เวียดนามศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 19

เวียดนามศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 19


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2547

สื่อ :

สารบัญ

  • อาจารย์ทวี สว่างปัญญางกูร ได้รับอิสริยาภรณ์จากเวียดนาม
  • สำนักข่าวแห่งแรกของเวียดนามในกรุงเทพฯ เมื่อ 58 ปีที่ผ่านมา (โก๋ ลาย ฮี)
  • บั่งเหวียด ซีไรต์เวียดนามปี 2003 (ฮวาแซน)
  • จำพรรษา (ฮวามาย)
  • จามปาปัจจุบัน (ทวี สว่างปัญญางกูร)