เวียดนามศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 20

เวียดนามศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 20


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2547

สื่อ :

สารบัญ

  • คำปราศรัยของฯพณฯนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  • ดอกไม้ใหม่ในความสัมพันธ์มิตรภาพไทย-เวียดนาม (เหงวียน เตี๊ยน)
  • สัญญาของนายกฯทักษิณต่อชาวเวียดนามอพยพ (ดร.ธัญญาทิพย์ ศรีพนา)
  • การให้สัญชาติญวนอพยพ (ดร.ธัญญาทิพย์ ศรีพนา)
  • หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม (เหงวียน เตี๊ยน)