เวียดนามศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 21

เวียดนามศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 21


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2547

สื่อ :

สารบัญ

  • การทักทาย (โสภนา ศรีจำปา)
  • อาณาจักรจามปา (เพ็ญพงา ริวัฒนา)
  • บนเส้นทางความลำบากและความหวังของนักเรียนกวดวิชาไกลบ้าน (ศิริพร วู้ชัยภูมิ)
  • เมืองหลวงพันปี (เพ็ญพงา ริวัฒนา)
  • การติดต่อ (โสภนา ศรีจำปา)