เวียดนามศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 22

เวียดนามศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 22


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2549

สื่อ :

สารบัญ

  • บทปราศรัยของ รศ.ดร โสภนา ศรีจำปา เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี วันปลดปล่อยชาติเวียดนาม (มรกตวงศ์ ภูมิพลับ)
  • ฮานอย : สอนอาชีพ ให้เด็กเร่ร่อน 50 คน (โสภนา ศรีจำปา)
  • เทศกาลดอกไม้ด่าหลัดกับสีสันใหม่ (มรกตวงศ์ ภูมิพลับ)
  • เปิดเส้นทางรถโดยสารคุณภาพสูง ฮานอย-เวียงจันทร์ (โสภนา ศรีจำปา)
  • การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต (ดร.ระวี ภาวิไล, พระมหาการุญ การุณิโก)
  • การสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่นักเรียนให้ความสนใจมากที่สุด (มรกตวงศ์ ภูมิพลับ)
  • เมืองโบราณห่าโหน่ย : อดีตและปัจจุบัน(1) (มรกตวงศ์ ภูมิพลับ)