ภาษาเมียนมาเพื่อการบริหารองค์กรในโรงงาน รุ่น 3

วันที่จัด :

23 พ.ค. 2023

วันที่สิ้นสุด :

22 มิ.ย. 2023

รูปแบบการอบรม :

Virtual

23 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2566
(อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี)
เวลา 18.00-20.00 น.
อบรมออนไลน์ผ่าน webex

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

วิทยากร
MRS.LWAN PO

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
โทร 098-143-2308
E-mail : wassana.sua@mahidol.edu