ภาษาเมียนมาเบื้องต้น รุ่น 6 ระดับ 2

วันที่จัด :

17 ต.ค. 2023

วันที่สิ้นสุด :

5 ธ.ค. 2023

รูปแบบการอบรม :

Virtual

รุ่นที่ 6 ระดับ 2
วันที่ 17 ตุลาคม – 5 ธันวาคม 2566 (อังคาร, พฤหัสบดี เวลา 18.00-20.00 น.)
อบรมออนไลน์ผ่าน webex

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

วิทยากร
Miss Lwan Po (ซาญา)
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
โทร 098-143-2308
E-mail : wassana.sua@mahidol.edu