การอบรม “เรียนภาษาลาวระยะสั้น 2 วันก็อ่านได้” รุ่นที่ 27-29

วันที่จัด :

9 มี.ค. 2024

วันที่สิ้นสุด :

8 ก.ย. 2024

รูปแบบการอบรม :

Virtual

โดย นายวีระพงศ์ มีสถาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมลาว และนักปฏิบัติการวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

รุ่นที่ 27 : อบรมวันที่ 9-10 มีนาคม 2567
รุ่นที่ 28 : อบรมวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567
รุ่นที่ 29 : อบรมวันที่ 7-8 กันยายน 2567
(อบรมวันเสาร์-อาทิตย์)

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ทาง https://shorturl.asia/CQM4v
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ โทร: 098-143-2308 หรือ E-mail: wassana.sua@mahidol.edu