การอบรม “ภาษาเมียนมา เพื่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข”  (รุ่นที่ 4)

วันที่จัด :

9 ม.ค. 2024

วันที่สิ้นสุด :

8 ก.พ. 2024

รูปแบบการอบรม :

Virtual

โดย Miss Lwan Po ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา ของสถาบันฯ

เนื้อหาการอบรม

  • การสร้างประโยคสนทนา เพื่อพูดคุยตามสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การถามประวัติ การตรวจโรค การจ่ายยา
  • การฝึกออกเสียงภาษาเมียนมาในแบบ Native Speaker
  • คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข อาทิ คำศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย โรค อาการเจ็บป่วย ห้องปฏิบัติการ

ค่าลงทะเบียน  2,000  บาท/คน
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ทาง https://shorturl.asia/m2Yb8
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
โทร: 098-143-2308 หรือ E-mail: wassana.sua@mahidol.edu