การประกวดภาพถ่ายโครงการ“พหุวัฒนธรรมสมดุลฯ”

วันที่จัด :

2 ก.ค. 2024

วันที่สิ้นสุด :

30 ส.ค. 2024

รูปแบบการอบรม :

Virtual

📸💡“EMBRACING CULTURAL DIVERSITY THROUGH YOUR LENS”
เพราะสังคมไทยไม่ได้มีแค่ “คนไทย” แต่ยังมี “แรงงานต่างชาติ” ที่อยู่ร่วมกัน
มาแชร์ “ภาพ” การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์
ในการประกวดภาพถ่ายโครงการ“พหุวัฒนธรรมสมดุลฯ” ชิงเงินรางวัลรวมถึง 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

🔴รางวัลชนะเลิศ : 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร (1 รางวัล)
🔴รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร (1 รางวัล)
🔴รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร (1 รางวัล)
🔴รางวัลชมเชย : 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร (2 รางวัล)
🔴รางวัล Popular Vote : 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร (1 รางวัล)
🔴รางวัลรอง Popular Vote : 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร (6 รางวัล)

📆สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม 2567
📣ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 30 สิงหาคม 2567
(ทางเว็บไซต์ https://lc.mahidol.ac.th)

📍อ่านหลักเกณฑ์การประกวด :
https://drive.google.com/drive/folders/1Wihtxdo7gY43nGwGx2TDBvRrqkkSdwI6
✉️สอบถามเพิ่มเติม Email: bmlphotocontest67@gmail.com