โครงการอบรม เรื่อง “สถิติเบื้องต้นสำหรับนักมานุษยวิทยา”

วันที่จัด :

17 พ.ย. 2022

วันที่สิ้นสุด :

18 พ.ย. 2022

รูปแบบการอบรม :

Onsite

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 
เวลา 09.00-16.00 น.  ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยเก็บค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท