[Test] ภาษาเมียนมาเพื่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

วันที่จัด :

22 ม.ค. 2023

วันที่สิ้นสุด :

22 ม.ค. 2023

รูปแบบการอบรม :

Virtual

รุ่น 3 ระดับ 1 วันที่ 11 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2566 (อังคาร, พฤหัสบดี เวลา 18.00-20.00 น. 20 ชม.)
ระดับ 2 วันที 4 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2566 (อังคาร, พฤหัสบดี เวลา 18.00-20.00 น. 20 ชม.)