ภาษาเมียนมาเบื้องต้น

วันที่จัด :

4 ต.ค. 2022

วันที่สิ้นสุด :

5 ธ.ค. 2023

รูปแบบการอบรม :

Virtual

รุ่นที่ 5 ระดับ 1
วันที่ 4 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2565 (อังคาร, พฤหัสบดี เวลา 18.00-20.00 น.)
รุ่นที่ 5 ระดับ 2
วันที่ 6 ธันวาคม 2565 – 24 มกราคม 2566 (อังคาร, พฤหัสบดี เวลา 18.00-20.00 น.)

รุ่นที่ 6 ระดับ 1
วันที่ 15 สิงหาคม – 3 ตุลาคม 2566 (อังคาร, พฤหัสบดี เวลา 18.00-20.00 น.)
รุ่นที่ 6 ระดับ 2
วันที่ 17 ตุลาคม – 5 ธันวาคม 2566 (อังคาร, พฤหัสบดี เวลา 18.00-20.00 น.)
อบรมออนไลน์ผ่าน webex

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

วิทยากร
Miss Lwan Po (ซาญา)
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
โทร 098-143-2308
E-mail : wassana.sua@mahidol.edu