การอบรม “เทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ”

วันที่จัด :

17 ก.พ. 2024

วันที่สิ้นสุด :

11 ส.ค. 2024

รูปแบบการอบรม :

Virtual

โดย นายวีระพงศ์ มีสถาน นักปฏิบัติการวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

รุ่นที่ 27 : อบรมวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567
รุ่นที่ 28 : อบรมวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567
รุ่นที่ 29 : อบรมวันที่ 10-11 สิงหาคม 2567
(อบรมวันเสาร์-อาทิตย์)

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ทาง https://shorturl.asia/v4VnC
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ โทร: 098-143-2308 หรือ E-mail: wassana.sua@mahidol.edu