โครงการอบรมหลักสูตรนานาชาติ เรื่อง “ศาสตร์แห่งโยคะและอายุรเวท” รุ่นที่ 6 (International Yogic Science and Ayurvedic)

วันที่จัด :

1 ต.ค. 2022

วันที่สิ้นสุด :

1 ก.ย. 2023

รูปแบบการอบรม :

Onsite

ซึ่งกำหนดจัดช่วง เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

โดยเก็บค่าลงทะเบียนคนละ 41,000 บาท