โครงการหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะยาวสำหรับชาวต่างประเทศให้แก่ชาวต่างประเทศที่สนใจเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย

วันที่จัด :

1 ต.ค. 2022

วันที่สิ้นสุด :

30 ก.ย. 2023

รูปแบบการอบรม :

Onsite