โครงการอบรมหลักสูตรนานาชาติ เรื่อง “ศาสตร์แห่งโยคะและอายุรเวท” รุ่นที่ 6 (International Yogic Science and Ayurvedic)

วันที่จัด :

1 ต.ค. 2022

วันที่สิ้นสุด :

30 ก.ย. 2023

รูปแบบการอบรม :

Onsite