งานเสวนา “Global Hakka: ความเหมือนที่แตกต่าง”

วันที่จัด :

6 ธ.ค. 2023

วันที่สิ้นสุด :

6 ธ.ค. 2023

รูปแบบการอบรม :

Hybrid

ผู้ร่วมเสวนา

  • รศ. ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร (อาจารย์ประจําหลักสูตรภาษาศาสตร์ RILCA)
  • คุณสิรินรี อัจฉรานนท์ (ป้าหยิบพาตะลุย)
  • คุณอาคม จิตตานุพงษ์ (ผู้เชี่ยวชาญการตามหาญาติที่ประเทศจีน)

ดําเนินรายการ

  • ผศ. ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย (อาจารย์ประจําหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา RILCA)

ณ ห้อง Co-working Space ชั้น 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) และ
ถ่ายทอดผ่าน FB Live : RILCA, Mahidol University