การบรรยายสาธารณะออนไลน์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “ความหมายของสัญญะผ่านการบูชาของฮินดู”

วันที่จัด :

17 ธ.ค. 2023

วันที่สิ้นสุด :

17 ธ.ค. 2023

รูปแบบการอบรม :

Virtual

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประเด็นการบรรยาย

  • ความเป็นมาของสัญญะในสิ่งของ, ขั้นตอนพิธีกรรมและเทศกาลของศาสนา “ฮินดู”

บรรยายผ่านออนไลน์ Zoom
(Meeting ID: 881 3241 5240 / Passcode: rilca)
https://us06web.zoom.us/j/88132415240?pwd=iIPb210qY6fewP7WpS5imVhqtEyi2B.1