Indian Children’s Literature: ในการพัฒนาสังคมผ่านสื่อบันเทิง

วันที่จัด :

19 ส.ค. 2023

วันที่สิ้นสุด :

19 ส.ค. 2023

รูปแบบการอบรม :

Virtual

ภายใต้หัวข้อ

  • วรรณกรรมเยาวชนอินเดียในการพัฒนาสังคมผ่านสื่อบันเทิง
  • วรรณกรรมการ์ตูนวีรบรรพชนกับค่านิยมของประเทศ

วิทยากรโดย

  • ผศ. ดร.ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา และพิพิธภัณฑศึกษา
  • อาจารย์กิตติพงศ์ บุญเกิด อาจารย์ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถาสยทอดสดผ่าน FB Live: Cultural Studies RILCA