พิธีคำนับครูดนตรีไทย ประจำปี 2566

วันที่จัด :

17 ส.ค. 2023

วันที่สิ้นสุด :

17 ส.ค. 2023

รูปแบบการอบรม :

Onsite

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) ขอเชิญเป็นเกียรติใน
“พิธีคำนับครูดนตรีไทย” ประจำปี 2566

หมายเหตุ: แต่งกายในชุดสุภาพ