งานสัมมนา “Online Influencers (Knowing the LGBTIQ+ Identity)”

วันที่จัด :

9 พ.ค. 2024

วันที่สิ้นสุด :

9 พ.ค. 2024

รูปแบบการอบรม :

Hybrid

วิทยากรโดย

  • อ.ดร.จตุรวิชญ์ ทองเมือง (อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • คุณวิศรุต หอมหวน (Online Influencer – Tiktok: Blahboomwisarut)
  • คุณณัฐพงศ์ เลิศจินดา (Online Influencer – Instagram: iamcamelly)

ลงทะเบียน: https://bit.ly/Regis-Online-Identity

สถานที่ : Co-working Space ชั้น 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (จำกัด 20 ที่นั่ง) และ
ถ่ายทอดสดผ่าน FB Live: RILCA, Mahidol University